Spring til indhold

Stærke resultater under det første danske medlemskab af FN's menneskerettighedsråd

30.12.2021  11:50
Efter tre års medlemskab af FN’s menneskerettighedsråd  træder Danmark ud ved årsskiftet. Medlemsskabet har givet
Danmark en central placering i FN’s forum til fremme af menneskerettigheder. 

Efter tre års medlemskab af FN’s menneskerettighedsråd træder Danmark ud ved årsskiftet. Medlemsskabet har givet Danmark en central placering i FN’s forum til fremme af menneskerettigheder.


Rådet er blevet mere og mere polariseret i løbet af den seneste tid.  Derfor har det været ekstra vigtigt, at Danmark i samarbejde med EU-kredsen og ligesindede lande har præget den globale værdidagsorden.


”Jeg er stolt over de resultater, Danmark har opnået i Rådet de sidste tre år. Det menneskeretlige og demokratiske værdigrundlag, vores samfund bygger på, er under massivt pres for tiden. Derfor er det så vigtigt, at vi bruger alle de platforme, vi kan, for at stå op for de værdier og rettigheder, vi tror på. Det har ikke altid været let, men vores medlemskab har vist, at vi som et lille land kan gøre en forskel,” siger udenrigsminister Jeppe Kofod.


Danmark har gennem sit medlemskab bl.a. presset på for at sikre bedre vilkår for kvinder og børn og deres ret til selv at bestemme, hvem de vil giftes med. I september 2021 påtog Danmark sig en central rolle i at koordinere en stærk resolution om børneægteskaber.


Derudover har Danmark spillet en særlig vigtig rolle for at sikre rapportering om menneskerettighedssituationen i Afghanistan efter Talibans magtovertagelse, og Danmark pressede på for at sikre et stærkt efterforskningsmandat af menneskerettighedskrænkelserne i Belarus efter præsidentvalget i 2020.


Danmark var desuden med til at påtale den kritisable menneskerettighedssituation i Saudi-Arabien med fokus på undertrykkelse af kvinders rettigheder, den fortsatte brug af tortur og forfølgelse af og dødsstraf for politiske systemkritikere.


Torturbekæmpelse har også stået centralt i det danske medlemskab, og Danmark har været i front for anerkendelse af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder på tværs af Rådets arbejde. En indsats, der til tider har handlet om at modarbejde tilbageskridt.

Danmark har også spillet en aktiv rolle for fremme af religions- og trosfrihed, oprindelige folks rettigheder, civilsamfundets råderum og menneskerettighedsforkæmpere.


Den danske indsats for at fremme menneskerettighederne globalt, herunder gennem medlemskabet af FN’s Menneskerettighedsråd, er støttet af et bredt flertal i Folketinget. Næste skridt for Danmark er kandidaturet til en plads i FN’s sikkerhedsråd for perioden 2025-2026. Her vil respekt for menneskerettighederne også stå centralt.


Læs Udenrigsministeriets erfaringsopsamlingen fra Danmarks medlemskab her: Erfaringsopsamling