Spring til indhold

Ny COVID-19 Hjælpepakkeportal hjælper danske eksportvirksomheder

04.05.2020  16:00
Udenrigsministeriet opretter en ny dedikeret COVID-19 Hjælpepakkeportal for at give danske virksomheder overblik over støttemuligheder på centrale eksportmarkeder

COVID-19-pandemien har ramt mennesker i hele 177 lande verden over. Det er ikke kun en omfattende sundhedskrise, men også en vidtrækkende socio-økonomisk krise med konsekvenser for familiers husholdning, virksomheders indtjening og mange landes samfundsøkonomi. Verdenshandlen er påvirket, og konsekvenserne vil kunne mærkes i de kommende år.

Både den danske og andre landes regeringer har fundet den store værktøjskasse frem, iværksat initiativer og gennemført tiltag for at hjælpe befolkninger og erhvervsliv med at klare sig igennem krisen. Det gælder også på Danmarks vigtigste eksportmarkeder, hvor der er afsat store beløb for at holde hånden under økonomien i de påvirkede lande.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

”Der er afsat milliarder af kroner til at få gang i økonomien på vores vigtigste markeder i bl.a. Norden, USA og andre EU-lande. De midler kan også komme danske virksomheder, dansk eksport og danske arbejdspladser til gode, og det skal vi selvfølgelig sørge for at de gør. Derfor lancerer vi nu en ny, dedikeret Hjælpepakkeportal, som kan give danske virksomheder en samlet indgang til at navigere i de forskellige nationale hjælpepakker der måtte være relevante for netop dem og på netop deres marked.”

The Trade Council har lavet en COVID-19 Hjælpepakkeportal for at give danske virksomheder med aktiviteter i udlandet overblik over andre landes aktuelle støttetiltag og for at bistå dansk erhvervsliv med at afbøde de økonomiske skadevirkninger. Det er et element i en styrkelse af eksport- og investeringsfremmeindsatsen i den kommende tid.

Om den nye Hjælpepakkeportal bemærker udenrigsministeren:

”Det her er et vigtigt tiltag, som vil supplere den markante styrkelse af Udenrigsministeriets aktive eksport- og investeringsindsats, som vil blive søsat inden længe. I The Trade Council kender vi verden. Vi er lokalt og fysisk til stede internationalt og vi kender de markeder, beslutningstagere og forretningsnetværk som danske virksomheder er interesserede i. Det lokalkendskab er enormt vigtigt for at hjælpe danske virksomheder med at klare sig igennem krisen, og det samler vi nu og stiller til rådighed for alle danske virksomheder.”

Oplysningerne på Hjælpepakkeportalen omfatter bl.a. adgang til økonomisk støtte, muligheder for kompensation til lokale ansatte eller ændrede regler for betaling af skat og afgifter. Portalen vil blive udvidet og oplysninger opdateret ved nye virksomhedsrelevante tiltag.

Læs mere på COVID-19 Hjælpepakkeportalen

 

For yderligere presse:

Udenrigsministeriets pressevagt

Tlf.: +45 61 97 92 47

@: pressevagten@um.dk