Spring til indhold

Dansk støtte til klimatilpasning kan gøre en endnu større forskel

11.02.2021  13:43
Effekten af den danske støtte til klimatilpasning kan blive endnu større, hvis støtten får et klarere strategisk fokus og flere faglige ressourcer til rådighed, konkluderer ny evaluering. ”Det er på vej,” lyder svaret fra Udenrigsministeriet.

Dansk bistand til klimatilpasning har gjort en forskel. Den har helt konkret bidraget til at gøre sårbare grupper mere modstandsdygtige over for klimaforandringer, som rammer netop dem særligt hårdt, og den har medvirket til, at klimatilpasning er kommet højere op på den politiske dagsorden, både i adskillige udviklingslande og globalt. Det konkluderer en ny uafhængig evaluering af Danmarks støtte til klimatilpasning i perioden 2008-2018 med fokus på Bangladesh, Burkina Faso, Etiopien og Kenya, samt på Danmarks multilaterale støtte til klimatilpasning.

Men evalueringen peger også på, at den danske støtte kunne have gjort en endnu større forskel, hvis ikke den danske kurs på klimaområdet i perioden havde svinget så meget. Det har svækket det strategiske fokus i den danske klimaindsats og særligt den del, der er rettet imod klimatilpasning. En anden udfordring er ifølge evalueringen den begrænsede bemanding og faglige ekspertise på klimaområdet i Udenrigsministeriet og på de danske ambassader. Det har medført, at Danmark ikke fuldt ud har udnyttet de store muligheder for synergi mellem de forskellige måder at yde klimabistanden på. 

Evalueringen efterlyser derfor en klarere politisk prioritering af og flere ressourcer til klimaområdet, og den understreger, at Danmark har stor viden og ekspertise inden for klimatilpasning, der kan bringes langt mere i spil, fordi Danmark på klimaområdet opfattes som et land med høj troværdighed, der ”selv praktiserer, hvad det prædiker”.

Oprustning er i fuld gang

Udenrigsministeriet hilser evalueringen velkommen og fremhæver, at flere af dens anbefalinger er gennemført eller ved at blive det. Den kommer nemlig på et tidspunkt, hvor Danmark er i fuld gang med at udarbejde en ny strategi for det danske udviklingssamarbejde og at opruste sin globale klimaindsats. Som et led i den proces har Udenrigsministeriet pr. 1. januar i år samlet sine aktiviteter inden for klima og det grønne område i et nyt kontor, Grøn Diplomati og Klima (GDK), der netop blandt sine hovedopgaver har at styrke den danske indsats for klimatilpasning på de områder, evalueringen anbefaler. Målet er at opbygge en stærk platform for et styrket dansk klimadiplomati og for et større strategisk fokus på klimatilpasning i den grønne omstilling.

Evalueringen blev foretaget af det danske konsulentfirma PEMconsult i samarbejde med det britiske Overseas Development Institute (ODI). 
Evalueringsrapporten kan downloades fra www.evaluering.um.dk 

For yderligere oplysninger om evalueringen kontakt Henning Nøhr, Udenrigsministeriet kontor for Evaluering, Læring og Kvalitet, på 33 92 05 23 eller hennoh@um.dk