Spring til indhold

New Zealands skovbrug er det nye eksporteventyr

01.10.2012  11:35
Ambitiøse målsætninger på energiområdet i New Zealand skaber et godt afsæt for danske virksomheder med speciale i for eksempel bioenergi, energiproduktion og effektiv skovdrift.

New Zealand besidder ubegrænsede mængder af biomasse, og de newzealandske myndigheder kickstarter nu en stor indsats for at fremme produktionen af bioenergi fra især træ for at udnytte det økonomiske potentiale i landets store skovarealer.
Målsætningen er, at skovbrug skal udgøre landets primære eksportindustri i 2025.

Udviklingen går allerede hurtigt, hvilket bl.a. ses på mængden af skovet træ. I 2009 blev der skovet 1.700 hektar og hele 43.500 hektar i 2010. Denne udvikling er hjulpet godt på vej af politiske initiativer såsom The Emissions Trading Scheme (ETS) - et lokalt CO2-kvotesystem, der skaber økonomiske incitamenter til at omlægge landarealer til skovbrug.

Øget skovbrug resulterer netop i en stigende mængde planterester, der kan omdannes til bioenergi, og ifølge den administrerende direktør i Bioenergy Association of New Zealand (BANZ), Brian Cox, kan New Zealand dække 25 % af landets energibehov med bioenergi i 2040.

De ambitiøse målsætninger skaber oplagte markedsmuligheder for danske virksomheder med speciale i at producere maskiner og udstyr til at omdanne træ til energi, og virksomheder med erfaring og viden om effektiv skovdrift og energiproduktion. 

For yderligere information:

Det danske handelskontor i Auckland
Daniel Kampmann
Tlf.: +64 9 379 3119
E-mail: dankam@um.dk