Spring til indhold

Vareeksporten faldt 2,3 pct. i februar 2020. Årsstigningstakten faldt til 7,2 pct.

08.04.2020  11:51
I februar 2020 faldt vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly 2,3 pct. i forhold til januar, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik. Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt til 7,2 pct. fra forrige måneds årsvækst på 7,3 pct. 

Faldet i vareeksporten i februar i forhold til januar sker på baggrund af et relativt højt niveau i januar og sidste halvdel af 2019. Det bemærkes, at en følge af Storbritanniens udtræden af EU medfører, at vareeksporten til lande uden for EU i februar er større end vareeksporten til EU.

Ses på udviklingen de seneste tre måneder er vareeksporten således faldet 0,3 pct. i forhold til tre måneder før. Faldet i februar kan især henføres til lavere afsætning til Nederlandene, hvoraf en del består af transit til andre lande, og til Storbritannien, mens der var pæne stigninger til USA og Kina.

Vareeksporten, eksklusiv skibe, fly og brændsel, sæsonkorrigeret, mia.kr. og pct.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk