Spring til indhold

Et sikkert hjem for voldsramte kvinder i Etiopien

18.02.2015  19:36

På den sidste dag på handels- og udviklingsminister Mogens Jensens og HKH Kronprinsessens rejse til Etiopien besøgte de bl.a. et hjem for kvinder, der er flygtet fra vold og voldtægt.

Kvindehjemmet, der drives af den lokale frivillige organisation The Association for Women’s Sanctuary and Devopment (AWSAD), er det første hjem for kvinder, der har været udsat for kønsbaseret vold. Det har eksisteret siden 2005 og betragtes som en rollemodel til efterfølgelse i resten af landet.

”Kønsbaseret vold er et af de mest markante udtryk for undertrykkelse af kvinders. Men der er lyspunkter. I dag har vi mødt kvinder, der har haft modet til at flygte fra en voldelig hverdag. Det er fantastisk, at der findes et hjem som AWSAD, der er parat til at støtte kvinderne og hjælpe dem videre" siger Mogens Jensen.

""

AWSAD tager ikke kun imod kvinderne, men også deres børn. Hjemmet opfylder kvindernes umiddelbare behov, herunder et fysisk værested, psyko-social støtte, medicinsk hjælp, selvforsvar samt oplæring i hvordan de kan blive selvforsørgende.

Formålet med besøget var at drøfte omfanget og konsekvenserne af kønsbaseret vold i Etiopien og drøfte mulighederne for at udbrede tilsvarende faciliteter til andre steder i Etiopien. Der er et stort behov for kvindehjem i Etiopien, hvor kønsbaseret vold er udbredt. På AWSAD i Addis Ababa er der reelt plads til 50 kvinder. For tiden bor der 96 kvinder og 45 børn. Det betyder, at alt plads bliver taget i brug – også kontorer, hvor der bliver lagt madrasser ud om natten.

AWSAD er støttet af UNWOMEN og UNFPA, som Kronprinsessen bl.a. er protektor for, og som begge modtager danske bistandsmidler. Det er stiftet og drives af Maria Munir Yusuf, der er uddannet advokat, og som i årtier har været en forkæmper for kvinders rettigheder i Etiopien.

Baggrund om besøget i Etiopien
Mogens Jensens og Kronprinsessens rejse til Etiopien har haft fokus på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) med særligt fokus på udfordringer forbundet med humanitære kriser og kvindelig omskæring (FGM). Mogens Jensen og Kronprinsessen har desuden mødtes med den etiopiske premierminister, Hailemariam Desalegn, og andre regeringsrepræsentanter, for også her at kaste lys på rejsens hovedtemaer, ligesom det har været en lejlighed til at betone det gode bilaterale forhold.

Besøget til Etiopien følger deres fælles besøg i Sydafrika i november 2014, der belyste en række forskellige SRSR-problematikker, herunder seksuel og kønsbaseret vold og HIV/Aids.