Spring til indhold

Ekstern høring for CSR-puljen 2015: Høringsfrist 6 marts 2015

23.02.2015  16:19

Der kan læses mere om processen for udvikling af ny strategisk platform og den løbende lancering af nye erhvervsinstrumenter på Udenrigsministeriets hjemmeside.

I 2015 lanceres en ny CSR-pulje. Det overordnede formål med puljen er at forbedre arbejds- og levevilkår i udviklingslande, herunder også vækstøkonomier, og sikre folkelig viden, debat og dialog i Danmark om virksomhedernes og investorernes samfundsansvar i relation til udviklingslande og vækstøkonomier (DAC-lande). Der er afsat 25 mio. kr. på finansloven til CSR-puljen 2015.

Udenrigsministeriet har udarbejdet en introduktion til CSR-puljen og  retningslinjer for indsatser, som vil kunne støttes af CSR-puljen 2015.

Som led i udviklingen af retningslinjerne for CSR-puljen 2015 gennemføres en ekstern høringsproces. Bemærkninger til retningslinjerne for CSR-puljen 2015 bedes sendt elektronisk til kontoret for Grøn Vækst (grv@um.dk) og senest fredag den 6. marts 2015.

Evt. spørgsmål til retningslinjerne for CSR-puljen 2015 kan rettes til Kontoret for Grøn Vækst (grv@um.dk).