Spring til indhold

Danmarks ambassadører på diplomatisk roadshow

22.08.2016  22:00

Udenrigsminister Kristian Jensen sender 80 danske ambassadører til Jylland og Fyn for at sætte udenrigspolitik på dagsordenen over for studerende og virksomheder. Det diplomatiske roadshow starter med to debatarrangementer i Odense og Vejle, efterfulgt af besøg og debat hos Arla Gjesing Mejeri og Kamstrup i Skanderborg, Falck i Aarhus og Væksthus Midtjylland.

Tirsdag den 23. august ser undervisningstimerne en smule anderledes ud end normalt på Engelsholm Højskole ved Bredsten og på Syddansk Universitet i Odense. Her vil en række danske ambassadører, der til daglig varetager Danmarks og danskernes interesser i udlandet, diskutere udenrigspolitik med de studerende. På dagsordenen er blandt andet migration og udvikling, fremtidens Europa, teknologisk udvikling og fremtidens udenrigspolitik og NATO.

Derudover skal ambassadørerne mødes med en række af de danske virksomheder, som de i hverdagen åbner døre for på fremmede markeder fra Berlin til Bangkok.

”Danmarks ambassader arbejder for hele Danmark og for alle danskere. Derfor har vi i år udvidet det årlige ambassadørtræf i København til resten af landet. Vi skal bidrage til at sikre en stærk og levende udenrigspolitisk dialog og debat, som bygger bro mellem danskerne og diplomatiet. Det er jeg overbevist om, at det diplomatiske roadshow vil bidrage til”, siger Kristian Jensen.

Baggrund:
Hvert år samles de 80 ambassadører i Danmark til det årlige ambassadørmøde. I år er en del af mødet rykket til Fyn og Jylland, hvor ambassadørerne skal diskutere aktuelle udenrigspolitiske temaer på Engelsholm Højskole og Syddansk Universitet, og på virksomhedsbesøg, inden de om aftenen slutter af på Væksthuset i Aarhus og Falck-stationen.

Se mere om de udenrigspolitiske debat-temaer nedenfor:

NATO: Back to the USSR?
Hvordan forholder Danmark sig til et nyt trusselsbillede, hvor der igen er fokus på territorialforsvar og NATO’s artikel 5, samtidig med at vi fortsat skal forholde os til nye trusselstyper, migration og terror?
Hvad vil DK med NATO? Regeringsgrundlaget siger at DK skal være ”NATO kerneland”, men hvad betyder det? Og hvilke krav stiller dette til udenrigstjenesten?
Hvilke politiske udfordringer står NATO overfor?
I det transatlantiske forhold ligger USA bl.a. vægt på NATO’s forsvarsbudgetmålsætning, men hvad vil det få af betydning? Og vil ”Trump-faktoren” få betydning for de transatlantiske relationer, uanset hvem der vinder præsidentvalget?

Migration og udvikling
Med udsigt til en stor befolkningstilvækst og flere potentielle konflikter vil migration forblive en af dette århundrede store udfordringer. Derfor arbejder Danmark på at styrke håndteringen af migration både i EU-regi og i samarbejde med vores partnere ude i verden. Hvordan får Danmark mest mulig indflydelse på udviklingen?
Fokus er det lange perspektiv i håndteringen af migrationsstrømmene og de udenrigs- og udviklingspolitiske redskaber, Danmark og EU har til rådighed ift. at sikre holdbare løsninger, velstand og stabilitet i de områder og lande størstedelen af flygtningene og migranterne kommer fra. Hvor er balancen mellem en idealistisk og en realistisk udenrigspolitik i forhold til migration?

Fremtidens Europa
Hvordan vil EU se ud i 2030? Eller 2020? Eller 2017 for den sags skyld? Storbritannien har besluttet at forlade EU, Schengen-samarbejdet er under pres og Grækenland er fortsat præget af usikkerhed grundet dets økonomiske situation. De kommende år vil være præget af drøftelser om Brexit og Europas fremtid, samtidig med at flygtninge- og migrationskrisen ikke er drevet over. Spørgsmålet er, om EU også denne gang vil finde løsninger på de nuværende problemer og vende krisen og holdningen til EU, eller om Europa går i retning af at blive yderligere opdelt og splittet.”

Global tendens: Teknologisk disruption og dansk udenrigspolitik
Debatten sætter fokus på betydningen af hastig teknologisk udvikling og disruption over de kommende 5-10 år. Hvad bliver de globale økonomiske konsekvenser, og hvad betyder det for levevilkår rundt om i verden, udenrigspolitik og danske eksportmuligheder?
Hvordan vil ny teknologi (3D printning, robotteknologi, kunstig intelligens, kommunikation mv.) kunne ændre rammerne for Udenrigsministeriet og for dansk eksport?

#Working for Denmark
Hvordan arbejder Udenrigsministeriet rundt omkring i verden? Hvad vil det egentlig sige” at arbejde for Danmark”? Hvordan bidrager Danmark til at løse globale udfordringer? Hvordan er ministeriet med til at gøre en forskel - for danske borgere og virksomheder, i internationale organisationer som EU og FN, i udviklingsbistanden m.m.?

Pressehenvendelser:
Poul Kjar presserådgiver for udenrigsministeren: tlf. 41 86 59 75
For andre pressehenvendelser: Anja Solvang, tlf. 41 86 59 08