Spring til indhold

Ny rapport skal styrke Danmarks indsats på menneskeretsområdet

17.02.2015  16:19
Regeringen vil årligt udfærdige en rapport om menneskerettighederne i Danmark. Derfor er der nedsat et stående menneskerettighedsudvalg med Udenrigsministeriet som formand.

Udvalget, vil, ud over en årlig rapport, også koordinere Danmarks omfattende rapporteringsforpligtelser til internationale organisationer som FN og Europarådet på menneskeretsområdet.

Tanken er, at et stående udvalg vil styrke Danmarks indsats på menneskeretsområdet ved at skabe et samlet overblik og bidrage til en bedre udnyttelse af menneskeretssystemerne. Finansministeriet, Justitsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er faste medlemmer i udvalget. Andre ministerier deltager, når det er relevant. Udvalget holdt sit første møde i januar 2015 og ventes at komme med den første årlige rapport over menneskerettighedssituationen i Danmark i løbet af foråret.

Yderligere oplysninger kontakt:

Christine Petheö (chrnor@um.dk), Menneskerettighedskontoret.