Spring til indhold

Større dansk fokus på at bekæmpe ”fremmedkrigere” og ISIL’s indtægtskilder

02.02.2016  15:04

Udenrigsminister Kristian Jensen har på dagens møde i anti-ISIL koalitionen i Rom orienteret koalitionen om de 28,5 millioner kroner, som Danmark har besluttet at bidrage med til at bekæmpe tilgangen af ”foreign fighters” til ISIL, afskære ISIL’s finansieringskilder, samt modgå ISIL’s propaganda.

”Vi har diskuteret, hvordan koalitionen kan fortsætte den militære fremgang i særligt Irak, så vi kan befri endnu flere fra ISIL’s rædselsregime. Danmark er fortsat i dialog med USA og koalitionen om, hvordan vi kan bidrage endnu mere militært, og regeringens klare intention er fortsat at sætte de danske F16-fly ind, så snart de er klar i år.
 
For at besejre ISIL skal vi også gøre en større indsats civilt. Derfor har regeringen besluttet at give 28,5 millioner kroner til koalitionens arbejde med at stoppe tilgangen af foreign fighters, forebygge ekstremisme, afskære ISIL’s pengestrømme, samt modgå terrororganisationens afskyelige propaganda. Pengene skal f.eks. gå til at begrænse ISIL’s pengeoverførsler i regionen, exitprogrammer for folk der vil ud af ekstremistiske miljøer, samt samarbejde med lokale NGO’ere, der modarbejder ISIL’s propaganda. Danmark har gode kompetencer på de områder, så jeg er godt tilfreds med, at vi nu fokuserer mere på de aspekter af kampen.
 
Samtidig er det afgørende, at vi går ind meget tidligt og stabiliserer de befriede områder, og det skal være en integreret del af strategien for at bekæmpe ISIL. I de befriede områder må vi først og fremmest sikre at folk får grundlæggende serviceydelser, sikkerhed og retfærdighed”, siger Kristian Jensen.
 
Baggrund
Mødet i dag i Rom blev ledet af den italienske udenrigsminister Gentiloni og John Kerry og omfattede den såkaldt ”lille” koalitionsgruppe med 25 lande.
 
På mødet orienterede Danmark om den regionale indsats til terrorforebyggelse under Freds- og Stabiliseringsrammen, som Udenrigsministeriet igangsatte i slutningen af 2015. Der er i alt afsat 28,5 millioner kroner i 2015-2017. Fokus er særligt på:
 
• Kapacitetsopbygning af ’Financial Intelligence Units’ (minder om bagmandspolitiet i DK) i Jordan, Libanon og sandsynligvis Irak, der kan begrænse ISIL’s finansiering via pengehvidvask og uformelle pengeoverførelser. Støtten vil ske i tæt samarbejde med Statsadvokaten for Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og vil  omhandle træning, analyse og kapacitetsopbygning, herunder i anvendelse af særligt IT-udstyr.

• Kapacitetsopbygning af forebyggelsesindsatsen i kommuner i Jordan (Amman) og Tunesien (Tunis), Libanon (Beirut) over for personer, som er i risiko for at blive en del af ekstremistiske miljøer. Der vil være tale om tæt samarbejde mellem danske kommuner og Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet bl.a. om at overføre best practices fra den danske forebyggelsesmodel.

• Kapacitetsopbygning af en exit-indsats ift. personer, som allerede er engageret i ekstremistiske miljøer i Jordan (den spidse del af forebyggelsesspekteret). Pilotprojektet sker i samarbejde med PET mhp. afklare, hvordan man kan udvikle og implementere en kvalificeret exit-indsats samt kritisk efterværn ift. fremmedkrigere.

• Støtte til koalitionens strategiske kommunikation mod ISIL’s ideologiske propaganda. Projektet gennemføres i samarbejde med UK sammen med lokale eller regionale arabisk-sprogede civilsamfundsorganisationer i Irak. Aktiviteterne har til formål dels at falsificere, imødegå og underminere ISIL’s budskaber online og dels fremme forsoning i Irak gennem dialog og positive og realistiske alternative fortællinger.

 

For yderligere information kontakt presserådgiver Lars Peter Levy, tlf. 41904124.