Spring til indhold

Ny whistleblowerordning i Udenrigsministeriet for ansatte og eksterne samarbejdspartnere

13.11.2020  12:39
Udenrigsministeriet ønsker at opretholde de højeste standarder for integritet og forsvarlig forvaltning af offentlige midler. Derfor har ministeriet etableret en whistleblowerordning, der er tilgængelig på um.dk.

Udenrigsministeriet ønsker at fremme en åben organisationskultur, hvor ministeriets ansatte og eksterne samarbejdspartnere trygt kan indberette om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder. Ved at opdage fejl og forsømmelser vil Udenrigsministeriet kunne højne niveauet af sin forvaltning og ydelser.

Derfor har Udenrigsministeriet etableret en whistleblowerordning, som skal være med til at sikre, at eventuelle kritisable forhold kommer frem. Ordningen kan benyttes af ansatte og tidligere ansatte i Udenrigsministeriet samt eksterne samarbejdspartnere, som har et mere kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med Udenrigsministeriet.

Ordningen er tilgængelig på um.dk. Der kan indberettes om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen eller forvaltningsretlig principper, grove personrelaterede konflikter, seksuel chikane og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Whistleblowerordningen skal ses i samspil med øvrige indberetningskanaler i Udenrigsministeriet, særligt Danidas antikorruptionshotline, der vedrører uregelmæssig forvaltning af udviklingsbistanden eller lignende eksterne tilskud.

Læs mere om ordningen her.

For yderligere information kontakt Udenrigsministeriets Controller på controller@um.dk