Spring til indhold

Norden styrker samarbejdet med Baltikum

23.09.2015  17:48
""
Minister for nordisk samarbejde, Carl Holst, var i dag vært for et møde med kolleger fra Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Åland.

På mødet besluttede de nordiske samarbejdsministre at styrke Nordens tilstedeværelse i og samarbejde med de baltiske lande. Styrkelsen sker med henvisning til den ændrede geopolitiske situation i regionen, hvor de nordiske samarbejdsministre ønsker at udvide de nordiske landes aktiviteter i Estland, Letland og Litauen.

På deres møde i dag i København besluttede ministrene bl.a. en række nye store erhvervspolitiske initiativer rettet mod små og mellemstore virksomheder i Baltikum, ligesom det blev besluttet at styrke arbejdet med at etablere russisksprogede aktiviteter i landsbyen Narva i det nordøstlige Estland. I Narva er 95 pct. af befolkningen russisktalende. Beslutningen bygger oven på et allerede iværksat projekt, der har til formål at støtte udvikling af balancerede russisksprogede medier, og som bl.a. indeholder støtte til journalistuddannelser for russisksprogede journalister samt udbygning af den russisksprogede kanal ETV+ i Estland.

Danmarks minister for nordisk samarbejde Carl Holst udtaler:

”Det glæder mig, at Nordisk Ministerråd viser beslutsomhed og ønsker at give sin støtte til vores naboer i de baltiske lande. Det er naturligt og vigtigt, at de nordiske lande forholder sig til den region, de er en del af, og giver prioritet til det nordisk-baltiske samarbejde”.