Spring til indhold

Danmark og Grønland indgår ny uran-aftale

01.02.2016  13:00
Regeringen og Grønlands landsstyre har netop underskrevet en række aftaler om samarbejdet om fremtidig udvinding og eksport af uran fra Grønland.

Regeringen og Grønlands landsstyre har netop underskrevet en række aftaler om samarbejdet om fremtidig udvinding og eksport af uran fra Grønland. Aftalerne fastlægger rammen for, hvordan Danmark og Grønland i fremtiden skal samarbejde om de særlige udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold, der knytter sig til udvinding og eksport af uran.

Udenrigsminister Kristian Jensen siger:

”Jeg er meget glad for, at vi nu har landet fire vigtige aftaler om Danmarks og Grønlands samarbejde om uranudvinding og –eksport. Det betyder, at Grønland kan fortsætte bestræbelserne på at udvide sin minedrift, mens vi overholder vores internationale forpligtelser og sikrer, at Grønlands uraneksport lever op til de højeste internationale standarder, som verdenssamfundet har sat for fredelig, civil anvendelse af uran.

Aftalerne er et stærkt signal om det gode og stærke samarbejde mellem Danmark og Grønland, som viser, at vi i Rigsfællesskabet kan finde fælles løsninger på svære problemstillinger”.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen udtaler:

”Jeg er glad for, at vi med fælleserklæringen om eksportkontrol for Grønland følger op på det tætte erhvervssamarbejde mellem Danmark og Grønland. Erklæringen sikrer, at vi overholder vores internationale kontrolforpligtigelser ved eksport fra Grønland af uran og andre produkter med mulig militær anvendelse. Dermed bidrager vi til at skabe klare rammevilkår for gennemførelsen af råstofprojekter i Grønland.”

Baggrund
Uranaftalerne er en opfølgning på anbefalingerne fra uranrapporten fra 2013. De fire aftaler præciserer ansvarsområder og opgavefordeling mellem danske og grønlandske myndigheder i forbindelse med en mulig fremtidig udvinding og eksport af uran.

Det såkaldte uran ”aftalekompleks” består af:

Regeringen vil med udgangspunkt i aftalekomplekset fremsætte lovforslag for Folketinget om henholdsvis sikkerhedskontrol med nukleart materiale og eksportkontrol med produkter, der kan anvendes både civilt og militært i foråret 2016. Samtidig forelægges lovforslagene for Grønlands Landsting på forårssamlingen 2016, så Landstinget kan tage stilling til lovforslagene.