Spring til indhold

Ændrede rejsevejledninger pr. 18. december 2020

18.12.2020  16:01
Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene samt Storbritannien på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut.  

Dagens opdatering betyder følgende ændringer i rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene samt Storbritannien:

Overblik over ændringer i rejsevejledninger:

Lande der ændres fra karantæne-lande til åbne lande

Ingen.

Lande der ændres fra åbne lande til karantæne-lande

Ingen.

Højrisiko-regioner i åbne lande

 

Ingen.

Lavrisiko-regioner i karantæne-lande

 

Norge: Vestland

Frankrig: Guadeloupe og Martinique

Se et samlet kort over hhv. åbne og lukkede lande og regioner i EU og Schengenlandene samt Storbritannien.

For de lande, som oplyser regionale testdata til ECDC, vil der kunne åbnes for rejser til lavrisiko-regioner i karantæne-lande. Der vil også kunne frarådes rejser til højrisiko-regioner i åbne lande. Desuden frarådes alle ikke-nødvendige rejser til lande med betydelige indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark. I vurderingen af om et land eller region er åben eller i karantæne indgår desuden en række tekniske kriterier om testfrekvens, positivprocent og datatilgængelighed. En nærmere beskrivelse af de danske rejserestriktioner for EU- og Schengenlandene samt UK, herunder uddybning af de tekniske detaljer, kan findes i dette faktaark.

Udenrigsministeriet fraråder ikke længere rejser til de to franske oversøiske regioner Guadeloupe og Martinique, der i denne uge opfylder kriterierne for lav smitte i modellen for rejsevejledninger for EU-Schengen og Storbritannien. På verdenskortet over rejsevejledningerne er disse regioner farvet grå, da Udenrigsministeriet ikke udarbejder rejsevejledninger for disse regioner. 

Udenrigsministeriets rejsevejledninger for tredjelande opdateres på baggrund af EU’s liste over lande uden for EU- og Schengen-området, som det kan overvejes at åbne for, fordi de lever op til fastsatte COVID-19 kriterier for indrejse til EU. Resultatet af EU’s seneste gennemgang af landelisten betyder, at Uruguay fjernes fra listen på grund af stigende smitte. 

EU’s liste omfatter følgende lande: Australien, Japan, New Zealand, Rwanda, Singapore, Sydkorea og Thailand. Alle Udenrigsministeriets rejsevejledninger for landene på EU’s liste er dog fortsat orange (alle ikke-nødvendige rejser frarådes). Det skyldes enten, at de pågældende lande har indført indrejserestriktioner for danske rejsende, eller fordi danske myndigheder vurderer, at der ud fra et forsigtighedsprincip ikke kan åbnes af sundhedsmæssige årsager.

For nogle lande frarådes alle ikke-nødvendige rejser på grund af både for høje smittetal og indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark. Det gælder: Estland, Finland, Irland, Island, Letland, Nederlandene, Norge, Storbritannien, Tyskland og Ungarn.

Udenrigsministeriet anser erhvervsrejser for nødvendige rejser. Erhvervsrejser kan derfor gennemføres til alle lande. Erhvervsrejsende bør dog altid undersøge, om landet har indrejserestriktioner over for erhvervsrejsende på den relevante ambassades hjemmeside. Læs mere her.

Reglerne for indrejse justeres også på baggrund af den nye data fra Statens Serum Institut. Læs mere om reglerne for indrejse her.

Alle Udenrigsministeriets rejsevejledninger kan findes på um.dk

Information om smittesituationen i EU og Schengenlandene samt Storbritannien kan findes på https://coronasmitte.dk/smittesituationeuropa