Spring til indhold

Nyt dansk bidrag på 25 mio kroner til bedre arbejdsforhold på tøjfabrikker

03.04.2014  06:34
Et år efter tragedien i Bangladesh: Nyt dansk bidrag på 25 mio kroner til bedre arbejdsforhold på tøjfabrikker.

For et år siden kollapsede fabriksbygningen Rana Plaza i Bangladesh og kostede over 1000 tekstilarbejdere livet og sårede endnu flere. Der er siden sket fremskridt i arbejdsforholdene på de bangladeshiske tekstilfabrikker, der blandt andet producerer til danske tøjmærker. Men ifølge handels- og udviklingsminister Mogens Jensen er det ikke nok.

”Det er selvfølgelig ikke godt nok, når der stadig er problemer på bangladeshiske tøjfabrikker. Derfor bevilger jeg 25 millioner kroner, der skal bruges til at forbedre forholdene for tekstilarbejderne i Bangladesh og i andre udviklingslande. De 15 millioner kroner går til programmet, Better Work, der løbende laver inspektioner og vurderer om fabrikkerne overholder national lovgivning og internationale konventioner om arbejdstagerrettigheder – og til miljøforbedringer. Programmet er et godt og konstruktivt samarbejde med internationale brands som Nike, Levis og Gap om at forbedre forholdene på tøjfabrikkerne.” siger Mogens Jensen og tilføjer: 

”Vi øger også kernebevillingen til FN’s arbejdsorganisation, ILO, med 10 millioner kroner i år. For jeg vil gerne slå et slag for beskæftigelsen og arbejdstagerrettigheder på globalt plan – og samtidig bidrage til kampen mod tvangsarbejde, diskrimination og de værste former for børnearbejde.”

”Danmark skal være helt i front med virksomheders globale ansvar. Men der findes ikke noget quick fix i Bangladesh eller i andre fattige ulande med stor tekstilproduktion. Vi kan hjælpe til med at forbedre forholdene i samarbejde med internationale organisationer og alliancer for etisk handel,” siger handels- og udviklingsminister Mogens Jensen.

Kort efter ulykken i Bangladesh for snart et år siden tog Udenrigsministeriet initiativ til at indgå et partnerskab med den danske tøj- og tekstilbranche om at forbedre forholdene på fabrikkerne i Bangladesh. Partnerskabet førte blandt andet til, at seks store danske tekstilvirksomheder tilsluttede sig den europæiske Accord, der arbejder for at sikre bygnings- og brandsikkerhed på fabrikkerne. 

Men handels- og udviklingsminister Mogens Jensen ønsker et større engagement fra virksomheder og erhvervsorganisationer.

”Partnerskabet kan ikke lykkes hvis ikke virksomhederne lægger et direkte pres på deres forretningspartnere i Bangladesh. Fabriksejerne i Bangladesh skal forstå, at deres internationale kunder vil denne her udvikling. Jeg tror på, at de også er parate til at betale for den.”

Udenrigsministeriet afholder i dag i samarbejde med Dansk Initiativ for Etisk Handel et højniveaumøde, der gør status på indsatsen for at forbedre forholdene på tøjfabrikkerne. Her deltager repræsentanter for bangladeshiske fabriksejere, danske tekstil- og tøjproducenter, erhvervsorganisationer, fagforeninger og myndigheder. Better Works er et partnerskab mellem FN’s arbejdsorganisation (ILO) og Verdensbankens International Finance Corporation (IFC). På finansloven for 2014 er der afsat 25 mio. kr. til IFC samt 40 mio. kr. til ILO i kernebidrag (over to år). De nævnte beløb ovenfor er yderligere danske indsatser.

Repræsentanter for den bangladeshiske regering, tøj- og tekstilindustrien, fagforeninger og handels- og udviklingsminister Mogens Jensen mødes i morgen og gør status på indsatsen med at forbedre arbejdsforholdene i tekstilindustrien i Bangladesh. Tid: 3. april kl. 1:45-7:00 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2. Se vedlagte program

For yderligere information kontakt:
Poul Kjar, presserådgiver, tlf: 41865975