Spring til indhold

Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

27.05.2021  18:09
Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde fredag den 28. maj 2021 kl. 12.00. Fra regeringen deltager statsministeren, udenrigsministeren, justitsministeren og forsvarsministeren. Følgende emner er på dagsordenen:

   1. Afrapportering fra ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd den 24.-25. maj 2021 

   2. Situationen i og omkring lejrene i det nordøstlige Syrien

   3. Besvarelse af UPN alm. del spørgsmål 6

   4. Internationale operationer

   5. Skriftlig forelæggelse: Afghanistan

   6. Skriftlig forelæggelse: Status på Iran atomaftalen

   7. Eventuelt
 

Derudover vil Nævnet blandt andet få lejlighed til at spørge ind til ministrenes seneste bilaterale drøftelser mv.