Spring til indhold

Innovative start-ups skal på banen og indfri FN’s verdensmål

18.02.2020  13:17
Danske start-ups og iværksættervirksomheder har meget at byde på, og de kompetencer skal nu bringes i spil til at indfri FN’s verdensmål og Paris-aftalen.

Det vil ske igennem Danida Innovation & Business Explorer, hvor virksomhederne kan søge støtte til at afprøve innovative løsninger, der er med til at skabe udvikling.
 
Udviklingsminister Rasmus Prehn - ”Start-ups tør tænke nyt og skabe innovative løsninger inden for alt fra solceller til blockchain-teknologi. Vi har brug for, at de kommer på banen og er med til at nytænke den måde, vi arbejder med bæredygtig udvikling på. Derfor giver vi nu en håndsrækning gennem Danida Innovation & Business Explorer, så vi sammen kan indfri verdensmålene.”
 
Han tilføjer - ”Vi har i lang tid støttet de mere etablerede virksomheder, og det skal vi selvfølgelig blive ved med. Nu vil vi udvide programmet og også støtte iværksættere, så de kan være med til at fremme grøn udvikling uden for Danmarks grænser.”
 
Danida Innovation & Business Explorer erstatter det tidligere Danida Business Explorer. Der er i alt afsat 15 mio. kr. i 2020. Som noget nyt kan starts-ups nu søge tilskud på andre præmisser og med mindre projekter.
 
Baggrund
 
Danida Innovation & Business Explorer (DIBE) vil fremadrettet yde tilskud til danske virksomheder i forbindelse med undersøgelse af en konkret forretningsmulighed i en række udviklingslande. Det maksimale tilskud er 50% af de samlede faktiske omkostninger med et maksimum på 500.000 kr.
 
Danida Innovation & Business Explorer kan benyttes i lande som af Verdensbanken kategoriseres som henholdsvis lavindkomst eller lavere middelindkomst lande, og hvor der er en dansk repræsentation. Danske virksomheder kan også søge tilskud til at undersøge mulighederne for at tilbyde danske løsninger i humanitære situationer i samarbejde med humanitære organisationer. Dette gælder i en række lande, hvor Danmark er engageret i humanitært arbejde.
 
For yderligere presse
Presserådgiver Laura Sørensen Topp, 61 97 92 41