Spring til indhold

Søvndal: Vi skal sætte beskyttelse og forebyggelse højt på den internationale dagsordenen

28.09.2012  14:01
Udenrigsminister Villy Søvndal er i dag, sammen med udenrigsministrene fra Botswana, Brasilien og Nederlandene, vært for et møde i New York om udmøntningen af konceptet om landenes ”Responsibility to Protect” vedtaget på FN-topmødet i 2005.

Udenrigsminister Villy Søvndal er i dag, sammen med udenrigsministrene fra Botswana, Brasilien og Nederlandene, vært for et møde i New York om udmøntningen af konceptet om landenes ”Responsibility to Protect” vedtaget på FN-topmødet i 2005.

Udenrigsminister Villy Søvndal udtaler i anledning af mødet:

”Beskyttelse af civilbefolkningen skal ikke være en diskussion, der først begynder når massive overgreb faktisk finder sted – og det skal ikke være en diskussion, der alene handler om militære indsatser. For mig er det helt afgørende, at intelligent forebyggelse og tidlig handling kommer til at stå mere centralt i det internationale samfunds ageren. Derfor spiller Danmark en meget aktiv rolle i arbejdet med at udmønte R2P, og derfor har jeg sammen med et par af mine kolleger taget initiativ til dette møde. Vi ønsker sammen med andre lande at sætte beskyttelse og forebyggelse højt på den internationale dagsordenen. Og en øget opmærksomhed er så småt begyndt at slå igennem. De indsatser, som FN’s Sikkerhedsråd satte i værk for Libyen var f.eks. med til at afværge Gadaffis mulige massakre af civilbefolkningen. Også i Elfenbenskysten spillede R2P en vigtig rolle i beskyttelsen af civilbefolkningen.”

Arbejdet med R2P er nået langt, siden man første gang begyndte at diskutere dette begreb for et tiår siden. Princippet om R2P fastslår, at alle lande har en pligt til at beskytte sin befolkning imod overgreb i form af folkedrab, etnisk udrensning, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Samtidig følger det af princippet, at det internationale samfund har en pligt til at assistere lande med at beskytte sin egen befolkning - og i sidste ende også har en pligt til at skride til handling, hvis det ikke sker.

På mødet den 28. september 2012 vil den danske udenrigsminister og de deltagende kolleger diskutere, hvordan R2P og visionerne om tidligere handling fra det internationale samfunds side kan gøres mere operationel.

Et vigtigt nybrud med R2P er et langt klarere fokus på forebyggelse og en erkendelse af, at det er vigtigt tidligt at komme ansatser til grove forbrydelser som folkedrab og andre R2P forbrydelser til livs. Hermed vil man kunne spare langt flere menneskeliv end i tilfælde, hvor man først begynder at diskutere handling, når der allerede er pustet til hadet, konflikten er eskaleret og overgrebene faktisk finder sted. I dag er R2P blevet en del af den politiske virkelighed, når man internationalt diskuterer indsatsen i situationer, hvor lokalbefolkningen udsættes for alvorlige overgreb.

Udenrigsministerens prioritering af arbejdet med R2P ligger i direkte forlængelse af indsatsen for menneskerettigheder og beskyttelsen mod overgreb og de mest alvorlige internationale forbrydelser. Som led i arbejdet med at omsætte visionerne til praksis har Danmark sammen med en lille gruppe af lande taget initiativ til etableringen af et netværk af centralt placerede R2P-kontaktpersoner i en bred kreds af lande. Dette netværk skal hjælpe til med at udveksle erfaringer, opbygge kapacitet, mekanismer for tidlig varsling, konfliktmægling, præventivt diplomati m.v.

For yderligere information kontakt:
Jean Ellermann-Kingombe, tlf: 25267606