Spring til indhold

Historisk enighed om grænsedragning nord for Færøerne gør Rigsfællesskabet større

30.10.2019  06:00

Udenrigsministeren rejser i dag til Stockholm for at mødes med sine nordiske kolleger og deltage i den udenrigspolitiske debat under Nordisk Råds session.

Sammen med deres kolleger fra Island og Norge vil Jeppe Kofod og Færøernes landsstyremedlem for udenrigsanliggender og kultur Jenis av Rana i Stockholm underskrive en ny grænsedragningsaftale, der udvider kontinentalsoklen nord for Færøerne med ca. 27.000 kvadratkilometer – svarende til mere end halvdelen af Danmark. Aftalen er resultatet af adskillige års diplomatisk og juridisk arbejde med at sikre en FN-baseret, forhandlet løsning på landenes overlappende krav på kontinentalsoklen i Nordatlanten.

Jeppe Kofod udtaler:

”Nye streger på verdenskortet må og skal trækkes i overensstemmelse med international ret. De aftaler vi underskriver i dag er forhandlet i overensstemmelse med FN’s Havretskonvention og tjener som et skoleeksempel på, hvordan vi på fredelig vis kan løse potentielle grænsetvister i Nordatlanten og Arktis. I en tid med stigende stormagtsinteresse for regionen er jeg meget tilfreds med, at de nordiske lande og Rigsfællesskabet på den måde går forrest og viser vejen.”

Kofod deltager også med sine kolleger fra Grønland og Færøerne i en paneldebat med de øvrige nordiske udenrigsministre om Arktis. Debatten vil ifølge Kofod være en god anledning til at fremhæve Rigsfællesskabets fælles prioriteter for regionen.

I Stockholm mødes udenrigsministeren desuden med sine nordiske kolleger for bl.a. at vedtage mandatet for den rapport, der skal afløse Stoltenberg-rapporten fra 2009 om fællesnordisk udenrigspolitisk samarbejde. Rapporten skal lægge det strategiske grundlag for at de nordiske lande kan gøre mere sammen på det udenrigspolitiske område.

For yderligere presse:

Presserådgiver Anders Vestergaard Kaldan, 20592180