Spring til indhold

Danidas årsberetning 2014

18.03.2015  11:55
Danidas Årsberetning for 2014 er nu offentliggjort. Årsberetningen er den mest komplette og opdaterede oversigt over, hvordan 16,83 mia. kr. i udviklingsbistand anvendes, hvem der er samarbejdspartnere og hvilke resultater, der er opnået.

De mange humanitære katastrofer, herunder den menneskeskabte flygtningestrøm i og ud af Syrien, vil være begivenheder, som 2014 vil blive husket for. 2014 blev året, hvor antallet af flygtninge og internt fordrevne globalt nåede katastrofale højder, og aldrig har Danmark brugt så mange penge på humanitære indsatser. Udbruddet af sygdommen ebola i Vestafrika krævede en samlet og stærk global indsats. Udbruddet fik verden til at indse, at det globale beredskab over for en sådan pandemi ikke fungerer godt nok. Op mod 10.000 mennesker døde som følge af sygdommen. 

""
Gennem et Danida-støttet udviklingsprogram har en ung døvstum møbelsnedker startet sin egen forretning i Zimbabwes hovedstad Harare, hvor handels- udviklingsminister Mogens Jensen besøgte ham under sit besøg i landet  i 2014. Foto: Danida

2014 var også året, hvor den private sektor i højere grad blev inddraget i at skabe udvikling og grøn vækst. Sammentænkningen mellem handel og udvikling blev i 2014 en global tendens, der viste sig at være til fordel for alle parter. Samtidig kom der i udviklingssamarbejdet mere fokus på klimaforandringerne - den røde tråd blev mere og mere grøn.

Og så var 2014 året for den sidste slutspurt, inden resultaterne af FN’s såkaldte 2015-mål gøres endeligt op – og nye mål sættes for fremtiden. 2015-målene har rod i Årtusindeerklæringen, der i år 2000 blev vedtaget i FN af verdens stats- og regeringsledere. Og det er faktisk lykkedes at nå nogle af målene, bl.a. at halvere andelen af verdens befolkning, der lever i ekstrem fattigdom.

Danidas årsberetning 2014 udkommer online på www.aarsberetninger.danida.um.dk.  Hør handels- og udviklingsminister Mogens Jensens i videoforordet fortælle om de vigtigste begivenheder fra året, der gik. Læs bl.a. også om, hvordan kreditkort til køb i lokale butikker ved nogle katastrofer i 2014 har afløst uddelingen af nødhjælpsrationer. Hør den danske ambassadør i Vietnam fortælle om landets udvikling fra bistandsmodtager til business-partner og følg med i den danske Bolivia-ambassades Amazonas-ekspedition i begyndelsen af 2014, hvor 30 projekter, programmer og samarbejdspartnere blev besøgt med firehjulstrækker over Andesbjergene og med båd gennem Amazonas.

I ”Året der gik” fremhæves nogle af de væsentligste begivenheder for dansk udviklingssamarbejde i 2014, og en række af årets tendenser trækkes frem, bl.a. de mere realistiske forventninger til hastigheden for udvikling i en række afrikanske lande.  Mange afrikanske lande oplevede økonomisk vækst og en spirende middelklasse. Flere og flere lande opdagede store forekomster af naturressourcer, der kan skabe nye indtægter i fremtiden. Mange lande begyndte seriøst at opkræve skatter – bl.a. med dansk støtte. På vandet ud for Afrika blev der fredeligere – også med dansk støtte: Det pirateri, der for få år siden hærgede ud for Afrikas Horn, er stort set stoppet.

Men samtidig står det klart, at de store sociale og strukturelle problemer i form af f.eks. enorm ungdomsarbejdsløshed, som mange lande i Afrika slås med, ikke løses fra det ene år til det andet, og at problemerne og specielt den håbløshed, mange unge oplever, udnyttes af forskellige oprørsgrupper – både af religiøs og ikke-religiøs karakter. Alt i alt viste udviklingen i Afrika sig i 2014 endnu engang for mangesidet og kompleks til at blive beskrevet under én enkelt overskrift.

Danidas årsberetningerne udkommer kun online og er integreret med Open Aid, hvor Danida løbende opdaterer med helt aktuelle data om anvendelsen og resultaterne af den danske udviklingsbistand.