Spring til indhold

Eksporten stiger med 5-6 procent

Dansk eksport stiger med 6,2 procent i 2015 og 5,4 procent i 2016, fremgår det af Udenrigsministeriets eksportudsigt for 2015 og 2016.

”Det er godt nyt for dansk økonomi, men der er brug for, at vi styrker eksporterhvervene yderligere til gavn for vækst og beskæftigelse. Det er en af regeringens vigtigste prioriteter, siger udenrigsminister Kristian Jensen, og uddyber: 

”For hver gang vi eksporterer for en milliard kroner, skabes op mod 5-600 nye arbejdspladser i Danmark på kort sigt. Derfor vil regeringen have særligt fokus på at få flere små og mellemstore virksomheder ud på eksportmarkedet, så den afledte vækst af eksporten kommer hele Danmark til gode.”

En god konkurrenceevne, gunstig valutakurs, lavere oliepriser og fortsat positive vækstudsigter i Europa og USA trækker eksporten frem, fremgår det af eksportudsigten, der forudser en stigning i dansk eksport på omkring 35 mia. kr. i 2015. 

Kristian Jensen understreger, at der i Udenrigsministeriet er stor opmærksomhed på den aktuelle usikkerhed omkring den kinesiske økonomi og den finansielle uro på aktie- og valutamarkederne de seneste. 

Men det er ifølge Kristian Jensen endnu alt for tidligt at gisne om, hvordan udviklingen vil påvirke dansk eksport.

Fra Udenrigsministeriets eksportudsigt:

Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på 6,2 pct. og i 2016 på 5,4 pct. Det er en opjustering på 1,2 procentpoint i 2015 i forhold til skønnet februar og svarer til en vækst på 35,2 mia.kr. i 2015 og 32,4 mia.kr. i 2016.

Det højere skøn for 2015 sker på trods af, at vækstudsigterne for verdensøkonomien i 2015 er reduceret fra 2,8 pct. i februar til 2,5 pct. i august. Også vækstudsigterne på flere af Danmarks store eksportmarkeder er reduceret, herunder blandt andet i USA, Tyskland og Kina.  Baggrunden for opjusteringen af skønnet er derfor en kombination af en fordelagtig valutakursudvikling og stærkere eksportperformance i de første seks måneder af 2015 end tidligere forventet.

Fremadrettet ser det også fornuftigt ud for danske eksportvirksomheder. I modsætning til tidligere år forventes nu en vækst i eksporten til såvel EU, USA og til fjernmarkederne i Asien og andre steder. Tidligere blev væksten hæmmet af tilbagegang i en af regionerne, men i de kommende år tegner det til fremgang på alle tre områder samtidig.

Ifølge eksportudsigten fra Udenrigsministeriet forventes især en stor stigning i eksporten til USA, Tyskland, Kina og Storbritannien. Særlig eksporten til USA og Kina har i årets første seks måneder været meget kraftig på over 20 pct. i forhold til samme periode sidste år, og også eksporten til Tyskland er øget markant i denne periode med knap 8 pct. i år.

For yderligere information kontakt:
Poul Kjar, presserådgiver, tlf: 41865975