Spring til indhold

Ulla Tørnæs fortsætter besøg i Etiopien med fokus på irregulær migration og menneskehandel

28.03.2019  06:00

Fokus på irregulær migration og menneskehandel på tredjedagen for minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs’ besøg i Etiopien.
 
Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs fortsætter i dag sit besøg i Etiopien med fokus på irregulær migration og menneskehandel. Hun vil desuden underskrive aftaler med UN Women og UNDP med henblik på at styrke kvinders rettigheder, og hun vil mødes med den etiopiske udenrigsminister, Workneh Gebeyehu, og ministeren for fred, Muferiat Kamil. Ydermere vil Ulla Tørnæs mødes med vand- og energiminister, Seleshi Bekele, og i den forbindelse annoncere et dansk bidrag på 150 mio. kr. til fonden for de mindst udviklede lande (LDCF).
 
Ulla Tørnæs vil besøge et transitcenter for tilbagevendte irregulære migranter, der drives af FN’s organisation for migration IOM. Her vil hun få indsigt i, hvordan IOM, gennem både dansk bilateral støtte og gennem EU’s Trustfond for Afrika, arbejder med modtagelse og reintegration af tilbagevendte irregulære migranter.
 
”Det er afgørende, at vi bekæmper årsagerne til irregulær migration. Det kan vi gøre ved at investere i uddannelse og jobskabelse, så ikke mindst de unge får reelle alternativer til at søge væk. Det er positivt, at IOM driver centre, der hjælper tilbagevendte irregulære migranter med at genetablere et liv i værdighed. Det glæder mig, at den danske støtte kan være med til at give disse mennesker en ny start,” siger Ulla Tørnæs.
 
Ministeren vil desuden besøge et kvindecenter for ofre for menneskehandel. Centret har plads til 25-30 kvinder, der modtager psykosocial og juridisk støtte, medicinsk behandling og erhvervsorienteret træning. Derudover hjælper centeret kvinderne med at blive genforenet med deres familier og lokalsamfund. Efter endt ophold kan kvinderne få økonomisk støtte til at etablere små virksomheder. Kvindecenteret er finansieret af EU’s Trustfond for Afrika, som Danmark er tredjestørste donor til med et samlet bidrag på 225 mio. kr.
 
”Et andet vigtigt område for at nedbringe den irregulære migration er bekæmpelsen af de organiserede menneskesmuglere. Vi skal sætte en stopper for de farlige migrationsruter, hvor kriminelle udnytter uskyldige mennesker, som drømmer om et bedre liv i Europa,” siger Ulla Tørnæs.
 
Torsdagens program byder også på underskrivelse af to aftaler med hhv. UN Women og UNDP. Aftalen med UN Women omfatter støtte til organisationens arbejde med at fremme kvindelige ledere og bekæmpelse af vold mod kvinder og piger, der fortsat udgør et stort problem i Etiopien.
 
Med aftalen med UNDP følger et bidrag på 20 mio. kr. til støtte til organisationens arbejde med at inddrage kvinder i valgprocessen – både som vælgere og kandidater.
 
Møde med etiopiske ministre
Ministeren mødes endvidere med den etiopiske minister for fred, Muferiat Kamil, som er Afrikas første af slagsen. Ministeren har blandt andet ansvaret for de nationale flygtningemyndigheder og den humanitære respons. Mødet mellem Muferiat Kamil og Ulla Tørnæs vil give mulighed for at drøfte betydningen af Etiopiens nye og progressive flygtningelovgivning, der giver flygtninge en række nye rettigheder. Yderligere vil samtalen være en mulighed for at udtrykke bekymring over det voksende antal internt fordrevne i Etiopien samt udfordringerne for humanitær assistance til sårbare grupper.
 
Under mødet med den etiopiske udenrigsminister, Workneh Gebeyehu, vil Ulla Tørnæs få mulighed for at drøfte det brede samarbejde mellem Etiopien og Danmark, herunder dansk støtte til Etiopiens reformdagsorden og vigtigheden af at holde den åbne, inklusive kurs med respekt for menneskerettighederne.
 
Endelig vil det danske bidrag til fonden for de mindst udviklede lande (LDCF) på 150 mio. kr. blive annonceret ved mødet med den etiopiske vand- og energiminister Seleshi Bekele. Fondens overordnede formål er at reducere sårbarheden over for klimaforandringer for verdens mindst udviklede lande. Det danske bidrag vil være med til at nedbringe fondens lange liste af projekter, som venter på at modtage finansiering.
 
På rejse med Kronprinsessen
Ulla Tørnæs har de seneste to dage rejst med H.K.H. Kronprinsessen, hvor de bl.a. har mødt kvindelige beslutningstagere, meningsdannere, virksomhedsledere og iværksættere. De har desuden besøgt et modtagecenter for flygtninge, et hjem for uledsagede mindreårige og en lokal skole, der er bygget i samarbejde mellem værts- og flygtningesamfund med dansk bistand.
 
For yderligere information kontakt:
Marie Dørup Olesen, presserådgiver, mardor@um.dk, tlf.: 61979020