Spring til indhold

Vi skal styrke indsatsen for forfulgte religiøse minoriteter

04.09.2015  16:00
Udenrigsminister Kristian Jensen besøger den 7. – 8. september 2015 Paris for at mødes med den franske udenrigsminister, Laurent Fabius, og deltage i en international højniveaukonference om beskyttelse af ofre for etnisk og religiøst motiveret vold i Mellemøsten.
”Alle mennesker skal have lov til selv at vælge eget liv og egen fremtid. Det er en forudsætning for et retssamfund, hvor frihedsrettighederne respekteres. Desværre er store dele af Mellemøsten præget af etnisk og religiøs forfølgelse. Vi skal hjælpe de forfulgte minoriteter uanset hvad de er. Jeg spørger ikke efter folks tro, når de er i nød, men jeg kan se, at der er et særligt problem for forfulgte kristne rigtig mange steder i verden.
 
I Paris skal vi drøfte, hvordan vi internationalt kan gøre mere for at hjælpe forfulgte religiøse mindretal i Mellemøsten. De skal have humanitær hjælp nu og her. Men vi skal også sikre, at de, der forfølger dem, ikke bare kan gå frit rundt. Og så skal vi have skabt større tolerance i Mellemøstens samfund for andre religiøse opfattelser. Det kræver en international indsats sammen med de berørte lande, og et stærkt fokus fra EU og FN’s side.
 
Jeg glæder mig også til at tale med den franske udenrigsminister om, hvordan Danmark og Frankrig kan arbejde endnu tættere sammen om f.eks. at sikre bedre forhold i Sahel-regionen og andre regioner, så vi undgår de kaotiske flygtningestrømme af desperate mennesker til Europa. Vi skal også tale om, hvordan vi presser på for fred og fremskridt i Ukraine og for en ambitiøs klimaaftale ved COP21 i Paris til december”, siger Kristian Jensen.
 
Baggrund
Mødet med Laurent Fabius vil fokusere på aktuelle EU-emner som migration, den økonomiske udvikling og Ukraine, det sikkerhedspolitiske samarbejde mellem Danmark og Frankrig, samt COP21 i Paris i december 2015.
 
Konferencen i Paris forventes at have deltagelse af omkring 60 lande og en række internationale organisationer og repræsentanter for forskellige mindretal i Mellemøsten. Man skal både drøfte, hvordan man kan hjælpe med varig og sikker tilbagevenden af fordrevne personer og flygtninge, bekæmpelse af straffrihed gennem relevante nationale og internationale retlige mekanismer, samt fremme af den kulturelle mangfoldighed og politisk integration.
 
For yderligere information kontakt:
Særlig rådgiver Christopher Arzrouni, tlf. 61979055.
Presserådgiver Lars Peter Levy, tlf. 41904124