Spring til indhold

Dansk vareeksport november 2019

Vareeksporten faldt 0,3 pct. i november 2019. Årsstigningstakten stabiliseredes på 7,1 pct.

Vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly faldt 0,3 pct. i november 2019 i forhold til oktober, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik. Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt marginalt til 7,1 pct. fra forrige måneds årsvækst på 7,2 pct. Væksten i de første 11 måneder af 2019 i forhold til samme periode i 2018 har været 7,6 pct.

Den stort set uændrede vareeksport i november i forhold til oktober dækker over, at mindre tilbagegange til enkelte lande blev opvejet af fremgang til andre markeder. I de første 11 måneder af 2019 er vareeksporten især øget til USA med næsten 39 pct. i forhold til samme periode i 2018 og med 26 pct. til Kina. Også vareeksporten til Nederlandene er vokset markant med 24 pct., hvilket delvist kan skyldes, at Nederlandene anvendes som transit for videreeksport til andre lande. Væksten modificeres dog af fald i vareeksporten i 2019 til Storbritannien på knap 10 pct. og til Tyskland på godt 1 pct.

Samlet steg vareeksporten i de første 11 måneder af 2019 med 7,6 pct. i forhold til samme periode i 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk.

 

Download rapporten med tabeller og grafik her