Spring til indhold

Tørnæs til Trumps nye mand i Verdensbanken: Ligestilling og klimaindsatser er afgørende, hvis vi skal skabe udvikling i verdens fattigste lande

10.04.2019  06:00

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs deltager i denne uge i Verdensbankens Forårsmøder i Washington.

Det bliver det første store møde i Verdensbanken under ledelse af Verdensbankens nye præsident, amerikaneren David Malpass.

”For mig er det centralt, at Verdensbanken også under den nye ledelse bakker op om de vedtagne strategier og politikker. Ikke mindst hvad angår klima og ligestilling. Jeg har flere gange talt med Malpass, og han bakker op om Verdensbankens arbejde og prioriteter. Det tillægger jeg stor vigtighed,” siger Ulla Tørnæs.

Et af hovedtemaerne på dette års møde bliver, hvordan man sikrer investeringer i mennesker – særligt inden for sundhed og uddannelse – for derigennem at skabe bedre betingelser for global udvikling.

I den forbindelse deltager Ulla Tørnæs bl.a. i Gender Advisory Council, hvor hun vil presse på for en stærkere indsats fra Verdensbanken på ligestillingsområdet, herunder særligt kvinders og pigers rettigheder og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR) og økonomiske muligheder.

”Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder handler om at styrke piger og kvinders helt grundlæggende ret til selv at bestemme over egen krop. Selv at beskytte sig. I et udviklingsperspektiv giver det også mening at fokusere på kvindens ret til selv at bestemme, hvor mange børn hun vil have, hvornår og med hvem, og dermed på familieplanlægning, oplysning, seksualundervisning, og prævention. Det kan også betyde, at befolkningstilvæksten i visse lande ikke overstiger udviklingen, så landene ret faktisk kan følge med ift. f.eks. levering af kvalitetsuddannelse og sundhedsydelser,” siger Ulla Tørnæs.

Uddannelse står også højt på dagsordenen for Ulla Tørnæs under Forårsmøderne. Hun vil bl.a. mødes med Verdensbankens vicepræsident for human capital, Annette Dixon, og hun vil deltage i et højniveaumøde i fonden Education Cannot Wait. Danmark har været en af Education Cannot Waits største donorer siden grundlæggelsen i 2016, der med sit arbejde i kriser er med til at give børn og unge en bedre fremtid.

Bæredygtig vækst og klima står også centralt i programmet. Her vil der være lejlighed til at understrege behovet for at samle verdenssamfundet til at finde løsninger, der ikke sætter klimaet over styr.

Særligt fokus vil der være på inddragelsen af den private sektor, hvor Danmark er internationalt anerkendt for sine innovative offentlige-private partnerskaber. Ulla Tørnæs vil bl.a. deltage i bestyrelsesmøde i det globale initiativ P4G - Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 - som fremmer grønne partnerskaber mellem den private og offentlige sektor.

”Den private sektor skaber jobs og muligheder. Det er der særligt behov for i Afrika, der har den største ungegeneration nogensinde. Gennem markedsdrevne partnerskaber med danske og udenlandske virksomheder er vi med til at skabe jobs og øget indtjening. På den måde kan vi bidrage til at løfte flere ud af fattigdom, højne levestandarden og forebygge migration,” siger Ulla Tørnæs.

Det tredje hovedtema på dette års Forårsmøde i Verdensbanken er satsningen på ny teknologi til at fremme udvikling i bl.a. Afrika – det såkaldte TechVelopment. Ulla Tørnæs vil bl.a. mødes med Verdensbankens vicepræsident for infrastruktur, Makthar Diop. Mødet vil være en anledning til at følge op på Danmarks deltagelse i Verdensbankens ”Digital Development Partnership”, der har fokus på at understøtte udviklingslande i at høste frugterne af digitaliseringen.

For yderligere information kontakt:
Maria Westh, presserådgiver, tlf.: 50778664, mawest@um.dk