Spring til indhold

Udnævnelse af ny departementschef i Udenrigsministeriet

29.10.2018  14:31

Regeringen har tilsluttet sig, at udenrigsministeren kan indstille til HM Dronningen, at Lars Gert Lose udnævnes som ny departementschef i Udenrigsministeriet efter Ulrik Vestergaard Knudsen, der som tidligere annonceret tiltræder en stilling som vicegeneralsekretær i OECD i Paris.

I den anledning udtaler udenrigsminister Anders Samuelsen:

”Jeg er glad for beslutningen om at indstille Lars Gert Lose til stillingen som ny departementschef i Udenrigsministeriet.
 
Lars kommer med et solidt og fagligt velfunderet kendskab til Udenrigsministeriets mangeartede opgaver. Det er vigtigt en i tid, hvor Danmark skal navigere i stadigt vanskeligere udenrigs- og sikkerhedspolitiske vande.
 
Vi har brug for en stærk udenrigstjeneste for at håndtere de mangeartede udfordringer og for at varetage danske interesser internationalt i tæt samarbejde med den øvrige centraladministration. Jeg er sikker på, at Lars med sin baggrund og sine kvaliteter vil kunne videreføre og videreudvikle det eksisterende gode samarbejde.
 
Sammen med Udenrigsministeriets øvrige ministre ser jeg frem til samarbejdet med Lars og vil samtidig gerne takke Ulrik Vestergaard Knudsen for hans store indsats igennem de seneste godt fem år som departementschef i Udenrigsministeriet.”

Lars Gert Lose tiltræder stillingen per 1. januar 2019.

 

 

Lars Gert Lose er aktuelt Danmarks ambassadør i Washington. Han har tidligere arbejdet som departementsråd i Statsministeriet og været politisk direktør og centerchef for Global Politik og Sikkerhed i Udenrigsministeriet. Lars Gert Lose har endvidere været chef for ministersekretariatet under to udenrigsministre. Lars Gert Lose blev ansat i Udenrigsministeriet i 1997 og har tidligere været udsendt til den danske ambassade i Paris.

For yderligere information kontakt:
Kontorchef Christian Grønbech-Jensen, tlf. 33 92 05 24 / mobil 61 97 90 97