Spring til indhold

Danmark støtter med 8 mio. kr. til den internationale indsats imod Coronavirus

22.02.2020  13:16
Danmark bidrager med 8 millioner kroner til WHO’s krisefond til globalt beredskab og respons i det igangværende udbrud af Corona (COVID-19).

Danmark bidrager med 8 mio. kr. til WHO’s krisefond, der har til formål at yde hurtig støtte til indsatser ved smitsomme sygdomsfrembrud og akutte sundhedskriser.

”Jeg er glad for, at Danmark kan være med til at sikre, at Verdenssundhedsorganisationen kan yde en hurtig og effektiv respons og dermed bremse sundhedskriser, inden de kommer ud af kontrol. Det internationale samfund har et fælles ansvar for at agere sammen – til støtte for Kina og for at sikre forebyggelse i lande med svage og sårbare sundhedssystemer,” siger minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn.

”Det er vigtigt, at Danmark tager et medansvar i den globale indsats mod sundhedskriser. Den aktuelle situation med COVID-19 har for alvor vist, hvor vigtigt det er, at WHO er i stand til sætte hurtigt ind, når vi oplever sygdomsudbrud. Og jo mere effektiv den globale indsats er, jo bedre beskyttet er vi også i Danmark,” siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Verdenssundhedsorganisationen WHO spiller en helt central rolle i det forebyggende arbejde på globalt plan. Organisationen koordinerer bl.a. det globale beredskab og den samlede respons på det igangværende udbrud af COVID-19 og yder herunder en særlig støtte til sårbare lande med svage sundhedssystemer.

Kina yder sammen med WHO en stor indsats mod udbruddet. Det første tilfælde af COVID-19 blev fundet i Wuhan i Hubei-provinsen i den østlige del af Kina i december 2019. Ifølge ECDC har virusset forårsaget ca. 2000 dødsfald og 75.000 smittede, hvoraf ca.  99 pct. af de smittede og ca. 99,6 pct. af dødsfaldene er centreret i Kina.

WHO vurderer fortsat, at risikoen for spredning i Kina er ’meget høj’, og at risikoen for regional og global spredning er ’høj’.

Danmark støttede også WHO’s krisefond med 20 millioner kroner i 2018 under det seneste ebolaudbrud i Afrika.

For yderligere information kontakt:
Maria Westh, presserådgiver for udviklingsministeren, tlf: 50778664
Christian Lehmann, pressechef for Sundheds- og Ældreministeriet, tlf: 26804026