Spring til indhold

Udenrigsministeriet og fem danske civilsamfundsorganisationer lancerer Den Ny Demokratifond - et nyt civilsamfundsprogram i de østlige nabolande

18.03.2021  09:13
Som reaktion på de store demokratiske udfordringer og krænkelser af menneskerettigheder i Hviderusland har Udenrigsministeriet oprettet Den Ny Demokratifond. Med 50 millioner kroner skal fonden støtte demokratiske kræfter, civilsamfund og mellemfolkelig udveksling.

I et demokratisk samfund spiller et aktivt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund en afgørende rolle. Den Ny Demokratifond vil derfor understøtte nye og eksisterende civilsamfundsindsatser og partnerskaber med henblik på at styrke den demokratiske udvikling i Hviderusland, Ukraine, Georgien, Moldova, Armenien og Aserbajdsjan. 

Den Ny Demokratifond er bygget på dialog og samarbejde for at skabe nye og styrke de eksisterende relationer mellem Danmark og de østlige nabolande. 
Det er opskriften på fondens fremadrettede arbejde, som allerede er i gang.

”Civilsamfund, menneskerettigheder og demokrati er under stort pres mange steder i vores østlige nabolande. I Hviderusland risikerer man fængselsstraf for at sige eller skrive, hvad man mener. Det er hjerteblod for mig at støtte de kræfter, der vil noget andet. Jeg har enorm respekt for de mennesker og organisationer, der insisterer på frihed, åbenhed og fremskridt. Derfor har Danmark fået en Ny Demokratifond,” siger udenrigsminister Jeppe Kofod. 

Fem organisationer – seks temaer 
Efter et udbud i efteråret 2020 udvalgte Udenrigsministeriet et konsortium bestående af fem organisationer, som udgør Den Ny Demokratifond. Det drejer sig om 3F, Dansk Industri (DI), Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), International Media Support (IMS) og Dansk Kulturinstitut som lead partner.

Med disse organisationer i ryggen vil fonden blandt andet arbejde for foreningsfrihed og retten til kollektiv forhandling, ytringsfrihed og retten til uvildig information, kunstnerisk frihed og kulturudveksling samt unges deltagelse og demokratiske ret. Herudover er klima og ligestilling et tværgående fokus.

”Danmark har gennem historien vist, at vi har et stærkt samarbejde med vores østlige naboer. Det kom til udtryk, da de blev selvstændige for 30 år siden, og det skal vi fortsætte med. I dag handler vores samarbejde for eksempel om pressefrihed, anti-korruption, ungeengagement, arbejdsmarked og grøn omstilling. Her kan vi bidrage med danske perspektiver, samtidig med at vi bygger nye broer og lærer om den værdikamp, der fortsat står på meget tæt på vores grænser,” siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

Repræsentant fra konsortiet bag Den Ny Demokratifond, adm. direktør fra Dansk Kulturinstitut, Camilla Mordhorst, siger:

"I Danmark har vi stærke traditioner for at organisere os på demokratiske måder. De erfaringer vil vi gerne dele med folk i vores nabolande mod øst, der lige nu kæmper for deres demokratiske rettigheder. Demokrati er ikke kun en samfundsform. Demokrati er en livsform – en måde at være sammen på. Det minder bevægelserne i vores østlige nabolande os om. Sammen med vores partnere i regionen vil vi skabe erfaringsudveksling og fælles projekter med de unge, med kulturlivet, medierne og arbejdsmarkedsorganisationerne og inden for miljø/klima. En stor opgave venter. Stærke civilsamfund spiller en nøglerolle i et fredeligt, demokratisk og stabilt Europa, og det vil vi bidrage til."  

For yderligere information kontakt:

Udenrigsministeriets pressevagt på pressevagten@um.dk

Kommunikationsrådgiver Anne Splittorff fra Dansk Kulturinstitut på as@danishculture.com eller +452636 5775