Spring til indhold

De nordisk-baltiske udenrigsministre diskuterede regional sikkerhed solidaritet og samarbejde i København

03.09.2015  13:27
""

Fra venstre mod højre: Norges udenrigsminister Børge Brende, Finlands udenrigsminister Timo Soini, Letlands politiske direktør, Eduards Stiprais, Sveriges udenrigsminister Margot Wallström, Danmarks udenrigsminister Kristian Jensen, Estlands udenrigsminister Marina Kaljurand, Islands udenrigsminister Gunnar Bragi Sveinsson, Lithauens vice-udenrigsminister, Neris Germanas.

Den regionale sikkerhedssituation, solidariteten med de baltiske lande, klima og det nordisk-baltiske samarbejde var i fokus på det møde, som udenrigsminister Kristian Jensen i de seneste to dage har holdt med sine nordiske og baltiske udenrigsministerkollegaer i København.

Udenrigsminister Kristian Jensen var den 2.-3. september for første gang vært for den samlede kreds af nordiske og baltiske udenrigsministre i København. Formålet med mødet var at drøfte en række aktuelle udenrigspolitiske emner, herunder særligt Ukraine/Rusland, regional sikkerhed, klima og nordisk-baltisk samarbejde. Ministrene blev enige om to erklæringer om regional sikkerhed og klimafinansiering.
 
”Danmark har et tæt fællesskab med landene i Norden og Baltikum. Jeg lægger meget stor vægt på vores tætte samarbejde og dialog – særligt i en tid, hvor vores region oplever stigende ustabilitet og usikkerhed fra øst. Regionalt samarbejde og solidaritet er vores mest effektive svar på Ruslands adfærd over for de baltiske lande og den russiske propaganda. Mødet i dag har bekræftet, at vi står skulder ved skulder med vores baltiske naboer, og vi fortsætter samarbejdet for at støtte Ukraine, fastholde presset på Rusland og værne om vores regionale sikkerhed”, siger Kristian Jensen.
 
Ud over situationen i Baltikum og EU’s østlige naboer var styrket nordisk-baltisk samarbejde på en række andre globale emner også på dagsordenen for ministermødet. Udenrigsministrene blev bl.a. enige om at bidrage til og arbejde på at sikre øget klimafinansiering og en ambitiøs, global klimaaftale på COP21 i Paris i december.
 
Nordisk-baltisk erklæring om regional sikkerhed 

Nordisk-baltisk erklæring om klimafinansiering
 
Baggrund
Danmark har i 2015 formandskabet for det nordisk-baltiske samarbejde (NB8). Udenrigsministermødet udgør en vigtig arena for at drøfte fælles problemstillinger blandt de nordiske og baltiske lande. Ud over Rusland/Ukraine og regional sikkerhed var COP21, situationen i Irak og Syrien og den europæiske migrationsudfordring på dagsordenen for mødet.
 
Det danske formandskab for NB8 i 2015 har særligt fokuseret på nordisk-baltisk samarbejde vedr. energisikkerhed, den russiske propaganda, EU’s Østlige Partnerskab og håndteringen af Ukraine/Rusland-krisen.
 
For mere information kontakt:
Presserådgiver Dorte Mikkelsen, tlf. 50778698