Spring til indhold

Mogens Jensen om ny undersøgelse: Danskerne skal vide mere om udviklingsbistand

Et stort flertal af danskerne bakker fortsat op om udviklingsbistanden, viser en ny undersøgelse. Men opbakningen er faldende. I de nye tal for 2014 bakker 61 pct. af danskerne op om bistanden, mens tallene var 65 pct. i 2013 og 69 pct. i 2012.

Et stort flertal af danskerne bakker fortsat op om udviklingsbistanden, viser en ny undersøgelse. Men opbakningen er faldende. I de nye tal for 2014 bakker 61 pct. af danskerne op om bistanden, mens tallene var 65 pct. i 2013 og 69 pct. i 2012.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen hæfter sig især ved, at flere danskere føler, at de ved for lidt om udviklingslandene, og at gruppen af danskere, der hverken er tilhængere eller modstandere af udviklingsbistand, er vokset fra 22 til 26 pct. Han har derfor indbudt de danske ngo’er og nødhjælpsorganisationer til et møde i dag for at diskutere, hvad de sammen kan gøre for at vende udviklingen.

”Tallene viser, at et stort flertal af danskerne i den grad stadig er solidariske med verdens fattige og forfulgte. Men efter nogle hårde år med økonomisk krise er det også helt klart, at vi ikke kan tage opbakningen for givet. Man kan vel bedst betegne det sådan, at flere har fået et lidt slumrende forhold til den internationale solidaritet. Vi vil egentlig gerne vækkes og engageres. Men der er brug for et puf,” siger Mogens Jensen.

Det vil derfor være med en opfordring om at give os et wake-up call, når ministeren i dag mødes med de danske ngo’er. Mogens Jensen understreger, at regeringen i det seneste år har handlet på en række fronter for at styrke det folkelige engagement. Der er flere oplysningsmidler, der er skabt et program til at sende unge frivillige ud i verden, og der er ansat globale vejledere i folkeskolen til at styrke undervisningen om problemstillinger i fattige lande.

”Jeg efterlyser lidt mere tilstedeværelse og kreativitet fra de folkelige organisationer. De er fantastisk dygtige, når de skal samle ind og lave kampagner. Men vi har også brug for den konstante dialog med danskerne om, hvorfor vi er til stede ude i verden, og hvad vi kan gøre bedre eller anderledes. Regeringen har skabt rammerne – organisationerne kan skabe revolutionen.”

Mogens Jensen peger samtidig på, at den egentlige modstand mod udviklingsbistanden er uændret på 12 pct. af befolkningen.

”Solidariteten har ikke fået flere fjender. Det handler altså ikke om at overbevise, men om at engagere og begejstre. Og der er nok at tage fat på. Vi har de største flygtningestrømme siden 2. verdenskrig, og senere på året skal FN vedtage nye mål for fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling i verden. Flere har betegnet 2015 som verdens vigtigste år, og det er jeg enig i.”

Undersøgelsen viser også, at opbakningen til udviklingsbistanden er størst hos kvinder og hos folk med en videregående uddannelse. Det får ministeren til at slå et slag for kommunikation til nye målgrupper. 

”Det med en bedre verden kan hurtigt bliver lidt blødt og elitært. Men kampen for frihed og lighed skal altså ikke foregå i et elfenbenstårn i København. Den kamp gælder os alle, og den er måske vigtigere end nogensinde før.”

Se rapporten ”Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand og forholdene i udviklingslandene 2014” her.

For yderligere information kontakt:
Poul Kjar, presserådgiver, tlf.: 41 86 59 75