Spring til indhold

Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

22.03.2021  16:13
Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde tirsdag den 23. marts 2021 kl. 14.15.

Fra regeringen deltager statsministeren. Følgende emne er på dagsordenen:

  1. Forelæggelse af videokonference for medlemmer af Det Europæiske Råd den 25.-26. marts 2021
  2. Besvarelse af UPN alm. del spørgsmål 1: Vil ministeren redegøre nærmere for ministerens udmelding om af opstart af vaccinefabrikker i Israel og det strategiske samarbejde med Israel og Østrig, herunder redegøre for, hvorfor regeringen ikke mener, at der skal ske rådføring med Udenrigspolitisk Nævn jf. grundlovens § 19 stk. 3?
  3. Besvarelse af UPN alm. del spørgsmål 2: Hvad kan ministeren oplyse om de samtaler ministeren har haft med Israels premierminister Benjamin Netanyahu siden hun er tiltrådt som statsminister?