Spring til indhold

Rapport sendt til FN's Menneskerettighedskomité

29.09.2015  11:08

Regeringen har i dag oversendt sin periodiske rapport til FN’s Menneskerettighedskomité. Rapporten kan læses her.

Baggrund
FN’s Menneskerettighedskomité har til opgave at påse staternes overholdelse af forpligtelserne under FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR). Konventionen blev vedtaget i 1966 og trådte i kraft for Danmark den 6. januar 1972. Lige siden har den danske regering - i lighed med andre lande, som har ratificeret konventionen - skullet tilbagerapportere til FN’s Menneskerettighedskomité om, hvordan det går med at opfylde konventionens forpligtigelser. Danmarks seneste rapport blev afleveret i 2007 og gennemgået af komitéen i 2008.

For yderligere information om FN’s Menneskerettighedskomité henvises til hjemmesiden.