Spring til indhold

Danmark, Norge og FN lancerer ekspertprojekt om positive synergier mellem religions- og trosfrihed og ligestilling

06.03.2019  09:37
I morgen lanceres på dansk initiativ et etårigt
ekspertprojekt om positive synergier mellem religions- og trosfrihed og ligestilling med brug af FN’s verdensmål. Projektet sker i samarbejde med Norge, FN’s Specialrapportør for religions- og trosfrihed, FN’s befolkningsfond, Sekretariatet for FN's højkommissær for menneskerettigheder (OHCHR) og Dansk Institut for Menneskerettigheder.

Projektet samler en række eksperter fra både nord og syd
samt fra en række forskellige trossamfund såvel som ikke-troende. Sammen skal
de identificere synergieffekter og konkrete projekter mellem religions- og
trosfrihed og ligestilling ved brug af følgende FN’s Verdensmål om Bæredygtig
Udvikling: nr. 4 om kvalitetsuddannelse, nr. 13 om klima, 3 om sundhed og
trivsel, samt 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Den internationale ekspertgruppe mødes første gang i Genève
i denne uge og vil efterfølgende mødes løbende det kommende år. Processen vil
munde ud i en rapport, der opsamler eksperternes anbefalinger og erfaringer.
Rapporten skal bidrage med input til drøftelser og forhandlinger om samspillet
mellem religions- og trosfrihed og ligestilling ved FN’s Menneskerettighedsråds
43. samling i marts 2021, hvor FN’s specialrapportør for religions- og
trosfrihed vil præsentere sin rapport om samme emne.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs siger i den forbindelse:

”Jeg er glad for, at Danmark – i samarbejde med
FN-organisationer, Norge og Dansk Institut for Menneskerettigheder – med dette
projekt nu går foran med at identificere konkrete eksempler på de positive
synergier, der er mellem religions- og trosfriheden og verdensmål 5 om
ligestilling. Det er vigtigt at imødegå den opfattelse, at religions- og
trosfrihed står i et modsætningsforhold til ligestilling og kvinders
rettigheder. I virkeligheden er der tale om to indbyrdes afhængige rettigheder
og anerkendelsen af dette. Men det er ikke nok bare at være enige om dette. Vi
skal have afdækket, hvilke positive synergieffekter der findes, og hvordan det
kan omsættes til mulige projekter, der kan gøre en forskel for folk.”

Lanceringen sker i forbindelse med 40. samling i FN’s
Menneskerettighedsråd og som et led i Danmarks medlemskab af FN’s
Menneskerettighedsråd i 2019-22, hvor fremme af religions- og trosfrihed er
blandt de danske hovedprioriteter.

Baggrund

Regeringens indsats for religions- og trosfrihed og religiøse
mindretal blev lanceret den 10. januar 2018. Indsatsen for religions- og
trosfrihed indeholder fem spor: Mobilisering af det internationale samfund,
tematisk fokus på ligestilling mellem kønnene og Responsibility to Protect
(R2P), geografisk fokus på EU’s nærområder, herunder Mellemøsten og Nordafrika,
samarbejdsprojekter om religions- og trosfrihed i Egypten, Iran, Indonesien og
Libanon, samt et spor om hjælp til forfulgte enkeltpersoner på baggrund af
religions- og trosfrihed. Som et led i indsatsen er der oprettet en ny enhed
under Udenrigsministeriet til en særlig dansk indsats til fordel for religions-
og trosfrihed og religiøse mindretal.

For yderligere information kontakt:

Maria Westh, presserådgiver, [email protected], tlf.: 50778664