Spring til indhold

Vareeksporten december 2018 og hele 2018

11.02.2019  10:37
Vareeksporten faldt 3,5 pct. i december. Væksten i hele 2018 var 0,7 pct.

Vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly faldt 3,5 pct. i december 2018 i forhold til november, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik. Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, steg til 0,7 pct. fra forrige måneds årsvækst på 0,5 pct. 

Faldet i december i forhold til november skyldes især lavere eksport til Tyskland og Kina. Til Kina var det især kemikalier og lægemidler, som faldt, mens faldet til Tyskland var spredt ud over en række varekategorier. I modsat retning trak store stigninger til Nederlandene og Storbritannien med stigninger på henholdsvis 34 pct. og 20 pct. i december i forhold til november, men altså ikke tilstrækkeligt til at opveje faldet på andre markeder.

For 2018 som helhed er væksten i vareeksporten, eksklusiv brændsler, skibe og fly foreløbig opgjort til 0,7 pct. Væksten var især trukket af Nederlandene, USA og Frankrig, mens der var et betydeligt fald til Storbritannien og et mindre fald til Kina.

Rapporten inkl. tabeller kan læses her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk