Spring til indhold

Menneskerettigheder i Danmark - hvad mener du?

04.09.2015  17:14
Danmark skal sende en kort rapport til FN om menneskerettighederne i Danmark. Vær med til at præge debatten – giv os din holdning.

Danmark skal sende en kort rapport til FN om menneskerettighederne i Danmark. Læs rapportudkastet og skriv til os på UPR2016@um.dk senest den 25. september om hvor du mener, at menneskerettighederne i Danmark er udfordret.

Som led i FNs Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR) skal hvert land ca. hvert 5. år aflevere en rapport, der danner grundlag for en gennemgang i FN, hvor alle de andre FN-medlemslande kommer med anbefalinger til landet. Danmark skal aflevere sin rapport i oktober 2015 og den gennemgås i januar 2016. Vær med til at præge debatten – giv os din holdning.