Spring til indhold

Kofod fejrer ny EU-handelsaftale med asiatisk tiger og opbakning fra danskerne

21.11.2019  11:00
I dag træder EU-Singapore handelsaftalen i kraft og føjer sig til rækken af ikke mindre end 35 større EU-handelsaftaler med resten af verden.

Samtidig viser en ny undersøgelse (Eurobarometer 2019), at de internationale handelsaftaler nyder bred opbakning i Danmark, og næsten to ud af tre danskere mener, at miljø- og sundhed bør prioriteres højest i EU's handelspolitik. 

”Jeg er en stor tilhænger af fri, fair og bæredygtig handel, og et flertal af danskerne er tilsyneladende helt enige. Derfor er der al mulig grund til at fejre, at EU har indgået endnu en handelsaftale, der indeholder et bæredygtighedskapitel. Det forpligter begge parter til at overholde internationale konventioner om arbejdstagerrettigheder og miljø – og skaber muligheder for grøn og bæredygtig samhandel,” siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

Med handelsaftalen får danske virksomheder bedre adgang til at eksportere varer, serviceydelser og grønne løsninger til Singapore. Og danske forbrugere og virksomheder vil fremover skulle betale mindre i told, når de handler med Singapore. Der er tale om EU’s første handelsaftale med en af vækstøkonomierne i Sydøstasien.

”I en tid præget af øget protektionisme sender vi et vigtigt signal til hele verden om, at EU bliver ved med at indgå nye bilaterale handelsaftaler. Og vi håber, at EU's næste handelsaftale med Vietnam kan træde i kraft i 2020. Den indeholder også et vigtigt bæredygtighedskapitel,” fastslår Jeppe Kofod, der i dag deltager i EU-rådsmøde i Bruxelles om handel.

Med Singapore-aftalen har EU nu mere end 35 handelsaftaler med i alt 69 markeder uden for EU, herunder vigtige danske eksportmarkeder som Norge, Schweiz, Tyrkiet, Japan, Canada og Sydkorea. Og ifølge Eurobarometer 2019 undersøgelsen fra EU-Kommissionen ser borgerne i EU generelt mere positivt på international handel i dag end for knap 10 år siden.

I dag anser 6 ud af 10 borgere i EU international handel som fordelagtig. Ved den seneste undersøgelse i 2010 var det under halvdelen. Og danskernes opfattelse er endnu mere positiv end EU-gennemsnittet, da 78 procent herhjemme anser international handel som fordelagtig – i 2010 var andelen 61 procent. Kun i Sverige og Finland er borgerne mere positive.
Og næsten 2 ud af 3 danskere mener, at overholdelse af EU's miljø- og sundhedsstandarder bør prioriteres højest i EU's handelspolitik. Gennemsnittet for hele EU er 50 procent.

For yderligere presse: Poul Kjar, 41865975