Spring til indhold

Fremlæggelse af regeringens årlige terrorredegørelse  

31.05.2016  15:16
Udenrigsminister Kristian Jensen har i dag præsenteret regeringens årlige redegørelse om indsatsen mod terrorisme for Folketinget.

I den forbindelse udtaler udenrigsminister Kristian Jensen.

”Gennem en årrække har Danmark - ligesom flere andre lande - stået over for en stigende og alvorlig terrortrussel. Det så vi desværre med terrorangrebene i Paris og København i 2015 og i Bruxelles i 2016, samt mange andre steder verden, hvor uskyldige og forsvarsløse mennesker blev dræbt eller såret.

Regeringen vil til enhver tid forsvare Danmark og sikre borgernes tryghed. Vi vil værne om vores frihed og beskytte vores samfund og demokrati. Vi er meget aktive i at bekæmpe terrorisme – udenfor og i Danmark. Vi skal modgå terrorplaner og undgå, at personer i Danmark og i udlandet udvikler sig til terrorister. Det er derfor nødvendigt at supplere de operative foranstaltninger, som er rettet mod terror og voldelig ekstremisme, med en effektiv forebyggende indsats for at modgå årsagerne til, at folk vender sig til ekstremisme”.

Læs Redegørelse - Indsatsen mod Terrorisme 2016.

For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Lars Peter Levy, tlf. 41 90 41 24