Spring til indhold

Flere store ordrer til danske virksomheder i udlandet

16.03.2015  09:35

Danske virksomheder får nu mulighed for at søge om økonomisk støtte i Udenrigsministeriet, når de kæmper om at vinde ordrer på meget store internationale bygge- og anlægsprojekter. 

”Det skaber vækst og beskæftigelse i Danmark, når vi hjælper IT-giganten Apple med at etablere verdens største datacenter i Viborg. Og det samme gør sig gældende, når vi hjælper danske virksomheder med at vinde ordrer på milliard-projekter i udlandet,” siger handels- og udviklingsminister Mogens Jensen. 

Regeringen har afsat 22 millioner til initiativet, hvoraf de 14 millioner kroner er afsat til projekter i vækst- og udviklingslande.  

”I vækst- og udviklingslande er der stor efterspørgsel på danske løsninger inden for energi- og anlægsprojekter, og initiativet spiller dermed ind i regeringens satsning på at samtænke handel og udvikling. Vi kan bidrage med støtte til for eksempel tekniske undersøgelser, når en dansk virksomhed i hård konkurrence med andre byder ind på en stor fjernvarmekontrakt i Kina eller et spildevandsprojekt i Kenya,” siger Mogens Jensen. 

Ministeren tilføjer, at danske virksomheder, der søger om støtte til projekter i vækst- og udviklingslande, skal kunne dokumentere, hvordan projektet forventes at bidrage til den økonomiske udvikling på en bæredygtig og ansvarlig facon.  

Udenrigsministeriet kan give støtte til at dækning af omkostninger som for eksempel konsulentbistand og tekniske undersøgelser i forberedelsesfasen af store projekter på minimum 100 millioner kroner, såkaldte højpotentialeprojekter.  

Der er fokus på sektorer, hvor danske virksomheder har en særlig erfaring og ekspertise, med særligt fokus på projekter inden for infrastruktur og energi.

Ansøgninger skal indsendes til Danmarks Eksportråd i Udenrigsministeriet efter at virksomhederne har været i dialog med den relevante danske ambassade eller repræsentation i det land/område som projektet ligger i. 

Ansøgninger kan også sendes direkte til Eksportrådet, der så vil kontakte ambassaden/repræsentationen. Ansøgningerne sendes til HVO-sekretariatet i Danmarks Eksportråd, hvo@um.dk 
 
For yderligere information kan henvendelse ske til HVO-sekretariatet på hvo@um.dk eller ved kontakt til den relevante ambassade/repræsentation.