Spring til indhold

Informations- og inspirationsmøde om fremtidige ordninger til fremme af engagement i udviklingssamarbejdet

22.03.2021  08:56
Udenrigsministeriet inviterer til online informations- og inspirationsmøde om fremtidige ordninger til fremme af engagement i udviklingssamarbejdet.

Udenrigsministeriet har i 2020 igangsat en omlægning af kommunikations- og oplysningsaktiviteterne, hvor fokus skifter fra informations- og oplysningsarbejde til engagementsindsatser.

Den seneste analyse af danskernes kendskab og holdninger til udviklingssamarbejdet viser, at opbakningen er stigende for første gang i flere år. Vi ønsker at bygge videre på denne positive udvikling.

Målet med omlægningen er at skabe større forståelse og engagement i udviklingssamarbejdet og verdensmålene blandt en bredere andel af befolkningen.

De tidligere støtteordninger som Oplysningspuljen, Rejsestipendiater og Verdensbillede-legatet er alle led i omlægningen og overvejelserne om fremtidige ordninger - ligesom at Genbrug-til-Syd og Magasinet 360° er under gentænkning.

Tid: Fredag den 16. april klokken 13:00-14:30

Sted: Webex

Program for mødet:

13.00-13:20 Velkomst og introduktion til gentænkning fra informations- og oplysningsarbejde til engagement.

13.20-13.35 Gennemgang af ordning for 2021 vedr. Danidas Engagementspulje, som forvaltes af CISU med mulighed for spørgsmål.

13:35-13:50 Gennemgang af forventede ordninger for engagement under udviklingssamarbejdet fra 2022.

13:50-14:20 Inputs til ordningerne, uddybende spørgsmål og svar.

14:20-14:30 Afrunding og videre proces.

Skriv til hce@um.dk med kopi til netkyn@um.dk for at modtage en invitation og link til mødet.