Spring til indhold

Dansk innovation: Køleanlæg og varsling mod oversvømmelser skal afhjælpe klimakonsekvenser i udviklingslande

06.08.2019  10:32
To partnerskaber med dansk deltagelse får støtte af P4G – Partnerskaber for Grøn Vækst og Verdensmålene - til at finde løsninger, der skal bremse konsekvenserne af klimaforandringer i Afrika og Asien. Løsningerne bygger på ny teknologi og lokalt samarbejde i udviklingslandene.

Med soldrevne køleanlæg og simulationer på oversvømmelser har to nye partnerskaber med dansk deltagelse sikret sig støtte fra det internationale initiativ P4G. Partnerskabernes innovative løsninger kan være med til at mindske konsekvenser af klimaforandringer i udviklingslande samt indfri Verdensmålene.

”Vi står over for store klimaudfordringer på verdensplan, som skal løses nu. Hvis det skal lykkes, kræver det at alle byder ind. Derfor giver det rigtig god mening at styrke det internationale samarbejde mellem virksomheder, myndigheder og civilsamfundsorganisationer,” siger minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn.

Soldrevne køleanlæg skal mindske fødevaretab
I Kenya samarbejder den danske virksomhed M-Payg, som producerer solcellesystemer, og Verdensnaturfondens (WWF) danske og kenyanske filialer om at mindske fødevaretab for de lokale fiskere.
”Verdens natur og ressourcer er udsat for et enormt pres og overforbrug. Og samtidig er der alt for mange mennesker, der sulter. Det kan og skal vi gøre bedre. Ved at udvikle nye teknologier og anvende dem i udsatte områder, kan vi både passe bedre på kloden og gøre flere mennesker mætte. Med bedre nedkøling og transport kan vi gøre dagens fangst tilgængelig for de befolkninger, som har brug for det,” siger Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Mellem 30% 40% af al fangst går tabt, inden det når markedet, på grund af manglede køleanlæg, vurderer M-Payg på baggrund af markedsstudier i Kenya.

”Der er stor mangel på køleteknologi for fiskerne i Kenya, hvilket ofte betyder at dagens fangst bliver dårlig inden de når at sælge den på markedet. For at løse problemet har vi udviklet en prisvenlig solcelle løsning, der giver fiskerne mulighed for blandt andet at køle deres fangst på vandet, så de opnår en langt højere indkomst og samtidig er med til at stoppe madspild,” siger Asger Trier Bing, adm. direktør i M-Payg.

Partnerskabet har udviklet en skalerbar forretningsmodel baseret på kernekompetencer fra både M-Payg som virksomhed og WWF som miljøorganisation.

”Partnerskabets styrke ligger blandt andet i, at vi samler alle de aktører, der kan skabe en forbedring med det samme og skabe en mere bæredygtig udvikling på sigt. Vi samarbejder netop på tværs af myndigheder, NGO’er og virksomheder for at få alle led styrket fra start. I WWF har vi et stort kendskab til Kenyas muligheder og udfordringer, mens vores partner M-Payg har de innovative teknologiske løsninger. Det giver en langtidsholdbar forretningsmodel, som virkelig gavner lokalbefolkningen,” siger Bo Øksnebjerg.

Partnerskab forbereder lokale på hyppigere oversvømmelser
I Vietnam indgår den danske non-profit energi- og miljøklynge CLEAN et samarbejde med sydkoreanske og vietnamesiske organisationer. Sammen sigter de mod at mindske konsekvenserne af oversvømmelser i det sydøstasiatiske Mekong-floddelta, som FN’s klimapanel IPCC forventer vil blive hyppigere de kommende år. Partnerskabet fokuserer på at udvikle smartvandssystemer og bruge digitale simulationer til at forudse konsekvenserne af oversvømmelser.

”Beboere omkring Mekong-deltaet er meget udsatte for oversvømmelser. Derfor bygger vores løsning på en teknologi, som skal kunne bruges af lokale myndigheder og organisationer til at kunne forberede sig bedst muligt på oversvømmelser. Ved ordentlig planlægning og forberedelse kan vi redde liv, afgrøder og ejendomme i flodområdet,” siger Henrik Bjørnager Jensen, international direktør i CLEAN.

Den digitale løsning, som partnerskabet vil udvikle, skal simulere oversvømmelser af byerne omkring Mekong-deltaet. På den måde vil de lokale beslutningstagere få mulighed for at lave effektiv byplanlægning og katastrofeberedskab. Partnerskabet vil bruge den samme model til at simulere oversvømmelser i andre flodområder.

”Selvom vi starter lokalt med Mekong-deltaet, er der et globalt perspektiv i partnerskabet. En succes ved Mekong-deltaet ender måske med at blive til en løsning, som vil kunne gavne de mange millioner mennesker, som bor i oversvømmelsestruede områder verden over,” siger Henrik Bjørnager Jensen.

Baggrund
De to partnerskaber er med i en gruppe af 13 partnerskaber, som modtager støtte fra P4G’s Partnerskabsfond. De 13 partnerskaber skal udvikle løsninger inden for områder som vand, energi, landbrug og fødevarer, byer og cirkulær økonomi. P4G’s Partnerskabsfond modtog i alt over 380 ansøgninger, og det er derfor kun de mest lovende og innovative partnerskaber, som får støtte. Hvert partnerskab modtager op mod 660.000 kr. i støtte. Fonden har til formål at udvikle og skalere markedsbaserede offentlige-private partnerskaber for at accelerere indfrielsen af Klimaaftalen fra Paris og verdensmålene.

P4G – partnerskaber for Grøn Vækst og Verdensmålene - er et globalt initiativ med ambitionen om at blive verdens førende forum for udvikling af offentlig-private partnerskaber, der leverer på Klimaaftalen fra Paris og verdensmålene. P4G samler virksomheder, regeringer og civilsamfundsorganisationer i innovative partnerskaber for at fremme løsninger, der hjælper med at imødekomme de største behov inden for fem hovedområder: fødevarer og landbrug, vand, energi, smart cities og cirkulær økonomi.

P4G blev oprindeligt lanceret af Danmark, Sydkorea, Chile, Etiopien, Kenya, Mexico og Vietnam, og siden da er Colombia og Holland tiltrådt som partnerlande. Derudover er en række førende globale organisationer partnere i P4G, herunder World Resources Institute, C40 Cities, UN Global Compact og World Economic Forum.

Tidligere har partnerskaber med dansk deltagelse fået støtte fra P4G til arbejdet med soldreven vandforsyning i flygtningelejre i Uganda, øget vandforsyning i Vietnam samt bedre fødevaresikkerhed i Etiopien. Alt sammen i samarbejde mellem NGO’er, myndigheder og private virksomheder.

For yderligere information kontakt:
Maria Westh, presserådgiver for udviklingsministeren, [email protected], tlf: 50778664