Spring til indhold

Vareeksporten faldt 4,2 pct. i februar. Årsstigningstakten steg til 2,5 pct.

09.04.2019  10:42

Vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly faldt 4,2 pct. i februar 2019 i forhold til januar, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik. Faldet skal dog ses på baggrund af en relativ høj eksport i januar, så væksten i årets første to måneder i forhold til samme periode i 2018 har været 9,1 pct. Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, steg til 2,5 pct. fra forrige måneds årsvækst på 2,1 pct. 

Faldet i februar i forhold til januar skyldes især mindre eksport til USA af lægemidler og kemikalier og til Norge af især næringsmidler – i begge tilfælde dog som følge af relativt høje eksportniveauer måneden før. Således er vareeksporten i årets første to måneder 25 pct. højere til USA end i samme periode i 2018, og til Norge 8 pct. højere. Højst vækst år-til-dato har dog været til Nederlandene med 46 pct., hvilket til dels afspejler eksport til 3. lande via Rotterdam.  Samlet set har det især været lægemidler og kemiske produkter, med en vækst på 6,5 pct., som har trukket eksporten i årets første to måneder.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk

Download rapporten her