Spring til indhold

Regeringen ønsker fortsat dansk støtte til GGGI

19.02.2014  15:10
Regeringen ønsker fortsat dansk støtte til GGGI.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen siger:

”Vi ønsker i regeringen fortsat at støtte GGGI, fordi arbejdet for at sikre bæredygtig vækst og undgå uoverskuelige klimaforandringer er vigtig for vores fremtid og klodens fattigste mennesker. Det vil ikke gavne udviklingslandene muligheder for grøn omstilling, hvis vi stopper støtten til GGGI.

Regeringen har et ambitiøst mål om at bistå udviklingslandene med grøn omstilling til gavn for de fattigste, og her kan GGGI yde et vigtigt bidrag. Vi vil derfor fortsætte det forberedende arbejde for en ny treårig bevilling på 90 millioner kroner til GGGI. Der er ikke tale om blankocheck. Fortsat dansk støtte vil blive betinget af, at den oprydning der er godt i gang fortsætter, at vi kan få positive revisionsrapporter, og at GGGI fortsat styrker økonomistyringsfunktionerne i de lande, hvor GGGI rådgiver de lokale regeringer. Og der vil naturligvis være en proces med offentlig høring, udviklingsfaglig vurdering og drøftelse i Folketinget, før den endelige beslutning træffes.

Revisionsrapporterne og GGGI-ledelsens svar viser, at GGGI har fulgt tilfredsstillende op på de forhold, som tidligere har været kritiseret. GGGI har nu styr på de administrative og økonomiske systemer i hovedsædet, om end der stadig er problemer med udrulningen til de undersøgte landekontorer i særligt Etiopien og delvist Indonesien. Det vil GGGI-ledelsen følge op på, fremgår det af deres svar på rapportens konklusioner og anbefalinger. Og det arbejde vil Danmark gennem bestyrelsen sikre skrider tilfredsstillende frem.

GGGI er ikke en organisation, der laver projekter i form af vandpumper, diger og vindmøller. Organisationens vigtigste opgave er at rådgive regeringer i udviklingslandene om at udarbejde konkrete strategier for grøn omstilling. Det bidrager samtidig til, at udviklingslandene kommer til at tænke i muligheder og investeringer frem for barrierer, når det handler om klimaforandringer. Her må vi ikke glemme, at klimaforandringerne vil ramme de fattigste i disse lande hårdest. De har brug for vores fortsatte hjælp.”

For yderligere information kontakt:
Poul Kjar, presserådgiver, tlf. 4186 5975