Spring til indhold

Samuelsen: EU’s retsstatsprincipper lige så relevante i dag som for 25 år siden

07.05.2018  06:58
I år er det 25 år siden, at EU’s såkaldte Københavns-kriterier blev vedtaget på et EU-topmøde i København under det danske EU-formandskab i 1993.

Kriterierne banede vejen for den store udvidelse under danske EU-formandskab i 2002 ved at fastlægge en række kriterier som kandidatlande skal opfylde for at blive medlem af EU. Det blev samtidigt slået fast, at udvidelsesprocessen skal tage hensyn til EU’s evne til at håndtere nye medlemmer.

”Det var virkeligt visionære kriterier, som EU-landene vedtog dengang i skyggen af Murens fald. De skulle sikre, at de tidligere kommunistiske lande lavede de hårde, men helt nødvendige reformer for at komme med i den europæiske klub. Og kriterierne er fortsat målestokken for demokrati, retsstatsprincipper og markedsøkonomiske reformer i EU – både for lande i EU og for lande, der gerne vil være medlemmer af EU”, siger udenrigsminister Anders Samuelsen.

For at markere 25-året for kriterierne og understrege, at de stadig er relevante i dag er Udenrigsministeriet i dag vært for en konference i Eigtveds Pakhus. Blandt deltagerne er en række af de aktører, der var involveret i fastlæggelsen af Københavnskriterierne. Konferencens formål er at sætte fokus på kriteriernes relevans i dag - både for EU-medlemslandene og for de lande, der kandiderer til EU-medlemskab. Udenrigsminister Anders Samuelsen indleder konferencen, der har to sessioner: Én session, hvor der bliver set tilbage på Københavnskriteriernes betydning for udviklingen i EU, reformer i de lande, der søgte optagelse, samt kriteriernes betydning for EU-samarbejdet i dag. Og én session om de fremtidige perspektiver for Københavnskriterierne, herunder i forhold til mulige kommende udvidelser af EU med landene på Vestbalkan.

”Københavnskriterierne er lige så relevante i dag som for 25 år siden, og vi skal alle overholde dem. Desværre har vi de seneste år set bekymrende udviklinger i flere af EU’s medlemslande. Jeg er ikke fan af, at vi skal blande os unødigt i hinandens måde at gøre ting på. Men jeg er fan af demokrati, frihed og rettigheder, og derfor er vi nødt til at kunne have en direkte og ærlig dialog om vores bekymringer”, slutter Anders Samuelsen.


Baggrund
Konferencen finder sted i dag, mandag den 7. maj, i Eigtveds Pakhus fra kl. 13 – 16.30. Blandt deltagerne er den tidligere slovakiske udenrigsminister og nuværende medlem af Europa-Parlamentet, Eduard Kukan, den tidligere svenske stats- og udenrigsminister Carl Bildt, tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, tidligere EU-ambassadør Poul Skytte Christoffersen, professor ved London School of Economics and Political Science James Ker-Lindsay professor ved Københavns Universitet Rebecca Adler-Nissen, , Albaniens ambassadør i Danmark, Kastriot Robo, samt adjunkt ved Københavns Universitet, Tea Sindbæk Andersen. EU-korrespondent Lotte Mejlhede er moderator ved konferencen.

Kontakt:
Presserådgiver Anne Ege, 41 53 25 26.