Spring til indhold

Rigsfællesskabet på erhvervsfremstød i Canada

En stor dansk-grønlandsk delegation med Hans Kongelige Højhed Kronprinsen i spidsen skal fremme Grønlands erhvervsliv på den årlige PDAC messe i Toronto, Canada. Messen, der er en af verdens førende råstofmesser inden for mineralindustrien, tiltrækker op mod 26.000 gæster fra 125 lande. H.K.H. Kronprinsen vil også benytte besøget til at fremme dansk arkitektur, der nyder stor succes i Toronto.

Den internationale messe for minedrift, Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), i Toronto, Canada, får kongeligt besøg den 3.-4. marts 2019. Besøget er det største erhvervsfremstød i Rigsfælleskabet, hvor Grønlands Erhverv er involveret. H.K.H. Kronprinsen vil sammen med Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked, Erik Jensen, energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, Dansk Industri, Grønlands Erhverv samt mere end 30 danske og grønlandske virksomheder sætte Grønland som minedestination på landkortet.

De deltagende grønlandske og danske virksomheder omfatter forskellige erhverv fra transport, energi, logistik, forsikring, rådgivning til tele- og kommunikationsindustrien. Fælles for virksomhederne er, at de alle er en del af værdikæden i mineindustrien og øvrig industri i arktiske egne.  

 H.K.H. Kronprinsen indvier den dansk-grønlandske stand på messens åbningsdag, hvor repræsentanter for danske og grønlandske virksomheder får mulighed for at møde H.K.H. Kronprinsen. På anden dagen holder H.K.H. Kronprinsen åbningstale ved begivenheden ”Greenland Day”, der belyser Grønlands geologiske potentiale inden for mineraludvinding og de rammevilkår, der eksisterer i Grønland for udenlandske investorer.

 H.K.H. Kronprinsen deltager ligeledes i en serie erhvervsarrangementer med fokus på byudvikling og arkitektur, herunder udstillingen ”Open Architechture Exhibition” hvor danske arkitekter præsenterer Nordamerikas højeste ikke-indkapslede kontorbygning - bygget i træ. Om eftermiddagen deltager H.K.H. Kronprinsen ved et stor konference, hvor fem danske arkitektvirksomheder præsenterer en dansk designtilgang til byudvikling og byarkitektur. 

Erhvervsfremstødet afsluttes ved en officiel reception for rigsfællesskabet i Canada.

Henvendelser fra pressen vedrørende akkreditering til besøget bedes rettet til kommunikations- og kulturrådgiver, Pia Stenholt, piaste@um.dk