Spring til indhold

Vareeksporten faldt 2,1 pct. i september. Årsstigningstakten steg til 6,9 pct.

11.11.2019  11:21
Vareeksporten eksklusiv energivarer, skibe og fly faldt 2,1 pct. i september 2019 i forhold til august, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik. Årsstigningstakten, dvs. væksten de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, steg til 6,9 pct. fra forrige måneds årsvækst på 6,1 pct. Væksten i årets første ni måneder i forhold til samme periode i 2018 har været 8,1 pct. 

 

Faldet i vareeksporten i september i forhold til august skyldes især lavere eksport til USA og Tyskland, og kan især henføres til fald i eksporten af maskiner, undtagen transportmidler, til Tyskland og også markante fald til blandt andet Nederlandene (til dels transithandel), Storbritannien og USA. På årsbasis har væksten i eksporten af maskiner dog været positiv med 8,7 pct. I modsat retning trak især en stigning på 25 pct. i vareeksporten til Kina i september i forhold til august. På årsbasis (12 måneder i forhold til 12 forudgående måneder) har det især været USA, Nederlandene og Kina, som har trukket vareeksporten frem, mens der har været fald til Storbritannien og Tyskland.

Vareeksporten, eksklusiv skibe, fly og brændsel, sæsonkorrigeret, mia.kr. og pct.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller jacwar@um.dk