Spring til indhold

Udenrigsministeriet styrker ligestillingen markant – læs den nye handlingsplan her

08.03.2021  16:13
Udenrigsministeriet har fået en ny Handlingsplan for Ligestilling. Planen sætter retningen for de næste fem års arbejde med at skabe større ligestilling og kulturændringer i organisationen.

”Kampen mod ulighed og diskrimination er helt central i vores arbejde ude i verden. Det skal den også være i vores egen organisation...fordi lige muligheder giver bedre resultater for organisationen og større arbejdsglæde og engagement hos os alle sammen”. 

Sådan lyder det i indledningen på Udenrigsministeriets nye handlingsplan for ligestilling. Planen bygger videre på mange års ligestillingsarbejde men accelerer indsatsen, så der kan opnås hurtigere resultater på ligestillingsområdet. Planen har været under forberedelse siden sidste sommer, hvor en intern arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle dele af UMs koncern blev nedsat for at skabe grundlaget for den nye handlingsplan. Arbejdsgruppen har bl.a. hentet inspiration hos forskere og andre organisationer omkring deres arbejde med en ligestillingspolitik.

Fokus i ligestillingsindsatsen har hidtil i høj grad været på at sikre en bedre kønsbalance på ledelsesniveau. Med denne handlingsplan igangsætter vi en meget bred ligestillingsindsats, hvor dagsordenen bredes ud til fire hovedindsatsområder, som ses i figuren herunder:

Hver indsatsområde har sine egne helt konkrete målsætninger og succeskriterier, så der løbende kan evalueres og måles på effektiviteten af de tiltag, der er sat i værk, og justeres efter behov.

Særligt indsatsen mod ubevidst bias vil være i fokus. Fundamentet for at fremme kønsmæssig diversitet og lige muligheder består i struktur- og kulturændringer, herunder opgør med ubevidst bias.

Arbejdet med struktur- og kulturændringer vil være en tværgående indsats. Det handler bl.a. om mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse, fokus på resultater snarere end tid i belønningssystemerne og opfordringer til, at mænd holder mere barselsorlov og tager flere barns sygedage. Samlet set vil initiativerne i planen gøre Udenrigsministeriet til en mere familievenlig arbejdsplads til gavn for alle.

Læs handlingsplanen her