Spring til indhold

Ny evaluering af Danidas støtte til udviklingsforskning (2008-2018)

03.06.2020  15:05
En uafhængig evaluering af Danidas støtte til udviklingsforskning er nu offentliggjort. Evalueringen er gennemført af FCG-Sweden i 2019/2020.

Evalueringen omfatter dansk støtte til udviklingsforskning i perioden 2008-2018 på i alt næsten to milliarder kroner fordelt på 378 projekter i 49 lande. Formålet med evalueringen var ikke blot at se på den hidtidige danske støtte, men nok så meget at bidrage til udformning af fremtidig dansk støtte til udviklingsforskning.

Evalueringen konkluderer, at Danidas støtte til udviklingsforskning helt overvejende er gået til projekter, hvor forskningen har været af høj kvalitet, og som var rettet mod relevante udfordringer i fattige lande.

Den mest synlige og væsentlige effekt af Danmarks støtte til udviklingsforskning har været uddannelsen af hundredvis af Master- og Ph.d.-studerende og adskillige andre studerende fra lavindkomstlande. De beretter selv, at den danske støtte har gjort dem til bedre forskere, og at effekten af det har spredt sig som ringe i vandet og styrket deres kolleger og institutioner i Syd. Et overvældende flertal udtrykte stor tilfredshed med deres forskningsophold i Danmark, med samarbejdet med danske forskningskolleger og med Danida Fellowship Centre.

Samtidig kritiseres det dog også, at Danmark prioriterer udviklingsforskning lavt: De danske bevillinger til udviklingsforskning ligger under én pct. af den samlede danske udviklingsbistand, og det er ikke meget i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med.

Udenrigsministeriet hilser evalueringen velkommen. Udenrigsministeriet mener nu at have skabt et solidt fundament for at gøre brug af evalueringens konklusioner og anbefalinger med den ’relancering’ af den danske støtte til udviklingsforskning, der reelt skete i 2017.

Evalueringen er gennemført af FCG-Sweden i 2019/20. Evalueringsrapporten kan downloades fra www.evaluering.um.dk

For yderligere oplysninger om evalueringen kontakt Mike Speirs, Udenrigsministeriets kontor for Evaluering, Læring og Kvalitet på 33 92 05 16 eller [email protected]