Spring til indhold

Nye ambassadører til Washington, Ghana og Kroatien

24.03.2015  19:34
Udenrigsministeriet har rokeret på tre poster og udnævnt nye ambassadører til USA, Ghana og Kroatien.

Udenrigsministeriet har rokeret på tre poster og udnævnt nye ambassadører til USA, Ghana og Kroatien. Rokaden træder generelt i kraft 15. august i år, Ghana dog 1. juli.

Statsministerens udenrigspolitiske rådgiver, Lars Gert Lose, besætter posten som ambassadør i USA, der blev ledig efter udnævnelsen af Jeppe Tranholm-Mikkelsen til generalsekretær for EU’s Ministerråd. Tove Degnbol, chef for Udenrigsministeriets udviklingsfaglige kontor, overtager ambassadørposten i Ghana. Ghana er udover at være prioritetsland for dansk udviklingsbistand også i stigende grad en vigtig politisk samarbejdspartner for Danmark i Vestafrika, og et land hvor Danmark opprioriterer myndighedssamarbejdet med udsendelse af en søfartsrådgiver. Endeligt bliver Anders Christian Hougaard ambassadør i EU’s nyeste medlemsland, Kroatien.

Under forudsætning af, at der gives godkendelse (agrément) fra de pågældende modtagerstater, ser rokaden ud som følger:

Accra
Kontorchef for udviklingsfaglig tjeneste, Tove Degnbol, udnævnes til ny ambassadør. Ambassadør Margit Thomsen hjemkaldes til Udenrigsministeriet.

Washington
Departementsråd, Lars Gert Lose, Statsministeriet, udnævnes til ny ambassadør. Han afløser ambassadør Peter Taksøe-Jensen, der forflyttes til New Delhi.

Zagreb
Ambassadør Anders Christian Hougård, pt. ambassadør i Tehran, udnævnes til ny ambassadør. Ambassadør Poul Erik Dam Kristensen hjemkaldes til Udenrigsministeriet.

For yderligere information kontakt:
Presserådgiver Lars Peter Levy, tlf. 41904124