Spring til indhold

Redegørelsesdebat om status for regeringens indsats for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal

06.02.2019  06:44

For godt et år lancerede regeringen sin særlige indsats for religions- og trosfrihed og beskyttelse af forfulgte religiøse minoriteter, herunder kristne, og i dag gør udviklingsminister Ulla Tørnæs status for regeringens arbejde på området. Det sker ved en redegørelsesdebat i Folketinget.
 
Udviklingsminister Ulla Tørnæs udtaler i den forbindelse:
 
”Med redegørelsesdebatten i dag skriver vi Danmarkshistorie. Det er nemlig første gang, at Folketinget har en styrket beskyttelse af forfulgte religiøse minoriteter, herunder kristne, på dagsorden. Og en styrket indsats på området er helt nødvendig. Stadigt flere mennesker lever med væsentlige begrænsninger i deres religions- og trosfrihed, og i de seneste år har der været mange eksempler på decideret forfølgelse. Det gælder ikke mindst kristne minoriteter, hvor det anslås, at mere end 200 mio. kristne verden over er forfulgt. Jeg ser frem til at drøfte regeringens indsats for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal med Folketinget. Redegørelsesdebatten viser, at regeringen prioriterer indsatsen, og at vi leverer på regeringsgrundlaget. Særligt når det gælder mobilisering af det internationale samfund, er vi længere i dag, end jeg havde turdet håbe, da vi lancerede initiativet.”
 
Regeringen har blandt andet bidraget til at sætte et større internationalt fokus på religions- og trosfrihed og religiøst forfulgte ved afholdelsen af et højniveaumøde om religions- og trosfrihed i København samt gennem udviklingsministerens deltagelse i det første udenrigsministermøde om religionsfrihed nogensinde i Washington sidste år.
 
Regeringen har ligeledes bidraget til at sætte fokus på religions- og trosfrihed i Danmarks udviklingsarbejde og har blandt andet afsat 5 mio. kr. til at skabe konkrete projekter, der fremmer religions- og trosfrihed.
 
Udviklingsminister Ulla Tørnæs tilføjer:
 
”Forbedringer for religions- og trosfrihed globalt bliver et langt sejt træk. Knægtelse af religions- og trosfrihed går flere tusind år tilbage, så problemerne lader sig ikke uden videre løse. Men regeringen har med den nye indsats sat fokus på spørgsmålet om religions- og trosfrihed og taget de første konkrete skridt på vejen. Disse skridt ser jeg frem til at fortælle mere om til redegørelsesdebatten.”
 
Regeringens redegørelse er tilgængelig på Folketingstidendes hjemmeside
 
Baggrund
Regeringens indsats for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal blev lanceret den 10. januar 2018. Indsatsen for religions- og trosfrihed indeholder fem spor: Mobilisering af det internationale samfund, tematisk fokus på ligestilling mellem kønnene og Responsibility to Protect (R2P), geografisk fokus på EU’s nærområder, herunder Mellemøsten og Nordafrika, samarbejdsprojekter om religions- og trosfrihed i Egypten, Iran, Indonesien og Libanon, samt et spor om hjælp til forfulgte enkeltpersoner på baggrund af religions- og trosfrihed. Som et led i indsatsen er der oprettet en ny enhed under Udenrigsministeriet til en særlig dansk indsats til fordel for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal.
 
For yderligere information kontakt:
Maria Westh, presserådgiver, tlf: 50778664, mail: mawest@um.dk