Spring til indhold

FN’s Komité til bekæmpelse af racediskrimination offentliggør anbefalinger til den danske regering

15.05.2015  16:23
FN’s Racediskriminationskomité har i dag offentliggjort sine anbefalinger til den danske regering i forhold til beskyttelse af etniske minoriteter mod diskrimination.

 
Komitéen gav anbefalinger til både Grønland, Færøerne og Danmark. For Danmarks vedkommende særligt på integrations-, udlændinge-, og retsområdet for at sikre, at Racediskriminationskonventionen efterleves fuldt ud. Andre anbefalinger af mere generel og systemisk karakter handler bl.a. om at bekæmpe fordomme og intolerance, udbrede kendskabet til konventionen og til retsmidlerne i Danmark samt at sikre at indsatsen monitoreres og evalueres.

Udenrigsministeren udtaler i denne forbindelse:

"Jeg hæfter mig ved, at Komitéen bl.a. har rost etableringen af anti-diskriminationsenheden i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og regeringens beslutning om at udarbejde en årlig rapport til Folketinget om menneskerettigheder i Danmark. Der bliver gjort meget for at bekæmpelse racediskrimination i Danmark, men det er altid godt at blive set efter i sømmene, så vi kan sikre en endnu bedre indsats”.

Anbefalingerne vil nu blive nøje gennemgået.
 
Baggrund
Danmark indsendte i juni 2013 sin seneste rapport til FN’s Racediskriminationskomité. I den forbindelse blev Danmark den 6.-7. maj 2015 eksamineret af komitéen. En række ministerier, foruden repræsentanter fra Grønlands Selvstyre, samt Færøernes Landsstyre, deltog i eksaminationen. Komitéen har nu offentliggjort dets anbefalinger til den danske regering.

FN’s Racediskriminationskomité har til opgave at undersøge staternes overholdelse af forpligtelserne i den Internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination. Konventionen, der er fra 1965, trådte i kraft i Danmark den 2. januar 1972. Den har til overordnet til formål at sikre ethvert menneskes ret til lighed for loven, uanset race, hudfarve, eller national eller etnisk oprindelse, især med hensyn til nydelsen af grundlæggende menneskerettigheder.

Den næste rapport skal indgives senest den 8. januar 2019.


For yderligere information:
Kontakt særlig rådgiver, Marlene Lyhne Sørensen, telefon 20853028.